ไทฟูโด

ไทฟูโด
กังฟู มวยจีน (Kung fu) ศิลปะป้องกันตัว ศิลปะการต่อสู้
ทักษะไทฟูโด หมวดที่ 5 : ท่วงท่าเท้า 5 ท่า
พื้นฐานท่าม้า 5 ท่า ในมวยจีน (Kung Fu) ม้าคร่อมแพะ หรือ ม้าหนีบ ม้าสี่เรียบ ม้าเหยียดยาว ม้าไขว้ ม้า...
อาวุธ มีด ดาบ พลอง
ทักษะไทฟูโด หมวดที่ 4 : การใช้อาวุธ
อาวุธมีดสั้น (ขนาดสั้น) อาวุธดาบ (ขนาดกลาง) อาวุธพลอง (ขนาดยาว) พลองไทฟูโด แบ่งวิชาพลองออกเป็น ไม้ตะ...
กังฟู มวยจีน (Kung fu) ศิลปะป้องกันตัว ศิลปะการต่อสู้
ทักษะไทฟูโด หมวดที่ 3 : ประชิด
เป้าหมายกระแทก 12 จุด ทักษะท่าเท้า ทักษะระยะประชิด
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ทักษะไทฟูโด หมวดที่ 2 : ยืนพื้น
หลักการยืนพื้น 8 อย่าง
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ทักษะไทฟูโด หมวดที่ 1 : บนเบาะ
ใช้เพียงสิบเทคนิคที่เรียบง่ายเราไม่มีแข่งขันเราใช้เพียงป้องกันเมื่อจำต้องล้มลงบนพื้นควรจะมีทักษะการเ...
Before you continue to use Taifudo Academy
We use required cookies for site navigation, purchasing, improving your browsing experience to:
  • Provide you with services described on the Sites, general administrative and performance functions, and support services;
  • Operate the Sites and verify your identity when you sign in to any of our Sites;
  • Inform you about company news and give updates on our services;
  • Carry out technical analysis to determine how to improve the Sites and services we provide;
  • Track outages and protect against spam and fraud.
If you choose to “Accept all,” we will also use cookies and data to:
  • Improve site performance;
  • Deliver and measure the effectiveness of ads;
  • Show personalized content and ads, depending on your settings.
You can always change your browser settings and other ways to reject cookies. To learn more, please visit www.allaboutcookies.org.