TAI FU DO ACADEMY

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

Recent Posts

หลักสูตร : มวยจีนกังฟู (Kung Fu)​

หลักสูตร : มวยจีนกังฟู (Kung Fu)​

สิงหาคม 22, 2018

Kung Fu มวยจีน

หลักสูตร : มวยไทยหัตถยุทธ (Muay Thai)

หลักสูตร : มวยไทยหัตถยุทธ (Muay Thai)

สิงหาคม 22, 2018

Muay Thai มวยไทยหัตถยุทธ

หลักสูตร : มวยหวิงชุนไทฟูโด (Wing Chun)​

หลักสูตร : มวยหวิงชุนไทฟูโด (Wing Chun)​

สิงหาคม 22, 2018

Wing Chun มวยหวิงชุนไทฟูโด

หลักสูตร : ป้องกันตัวไทฟูโด

หลักสูตร : ป้องกันตัวไทฟูโด

สิงหาคม 22, 2018

TAIFUDO ป้องกันตัวไทฟูโด (คลาสผู้ใหญ่)

Our Story

Tai Fu Do Academy โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว เผยแพร่และฝึกสอน โดย อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการฝึกศิลปะป้องกันตัว มาไม่น้อยกว่า 30 ปี ทั้ง มวยไท ไทเก๊ก กังฟู ศิลปะแบบญี่ปุ่นและเกาหลี รวมทั้งศิลปะการใช้อาวุธ ซึ่งจาก ประสบการณ์ทั้งหมดอาจารย์ ชีวิน จึงได้ศึกษาและค้นคว้าศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว จนในที่สุดสามารถที่จะพัฒนา TaiFuDo Academy จนครบเครื่องเรื่องการต่อสู้ป้องกันตัว จุดเด่นของการต่อสู้ ทั้ง หมัด เท้า เข่า ศอก คว้าหัก จับทุ่ม ศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ไทฟูโดรวบรวมและถ่ายทอดได้อย่างลงตัว ไม่เน้นแรงกระแทกแต่อาศัยหลักการของวิชามวยอ่อน ย้อนแรง ยืมแรง และผ่อนแรง จึงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย สามารถที่จะศึกษาได้ในระยะเวลา อันรวดเร็วและนำไปใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวัน

Facebook Page

Facebook : Kattareeya Atchariyachay