• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 23:00

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

thailand

taifudo academy

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

ความรู้เบื้องต้น
ลำดับขั้นสายในไทฟูโด [TaiFuDo Academy]
หลักสูตร T.F.D. P.O.C. [TaiFuDo Bodyguard]
หลักสูตร P.S.C [TaiFuDo Bodyguard]
งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้เจ้าหน้าที่อารักขาใช้อายุปืนได้ [TaiFuDo Bodyguard]

วันไหว้ครู 64

00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

taifudo academy

Our Story

       Tai Fu Do Academy โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว เผยแพร่และฝึกสอน โดย อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการฝึกศิลปะป้องกันตัว มาไม่น้อยกว่า 30 ปี ทั้ง มวยไทย ไทเก๊ก กังฟู ศิลปะแบบญี่ปุ่นและเกาหลี รวมทั้งศิลปะการใช้อาวุธ ซึ่งจากประสบการณ์ทั้งหมดอาจารย์ ชีวิน จึงได้ศึกษาและค้นคว้าศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว จนในที่สุดสามารถที่จะพัฒนา TaiFuDo Academy จนครบเครื่องเรื่องการต่อสู้ป้องกันตัว จุดเด่นของการต่อสู้ ทั้ง หมัด เท้า เข่า ศอก คว้าหัก จับทุ่ม ศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ไทฟูโดรวบรวมและถ่ายทอดได้อย่างลงตัว ไม่เน้นแรงกระแทกแต่อาศัยหลักการของวิชามวยอ่อน ย้อนแรง ยืมแรง และผ่อนแรง จึงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย สามารถที่จะศึกษาได้ในระยะเวลา อันรวดเร็วและนำไปใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวัน

การฝึกมวยที่ดีนั้นควรจะใช้หลักของเต๋ากล่าว คือ ค่อย ๆ ฝึก อย่างค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป ฝึกจากช้าไปเร็ว ฝึกจากต่ำไปสูง

อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย
taifudo academy

ไทฟูโดครบเครื่องเรื่องการต่อสู้ป้องกันตัว

จุดเด่นของการต่อสู้ทั้ง หมัด,เท้า, เข่า, ศอก, คว้าหัก, จับล็อค, ทุ่มปล้ำ ศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ไทฟูโดรวบรวมและถ่ายทอดได้อย่างลงตัว ไม่เน้นแรงกระแทกแต่อาศัยหลักการของวิชามวยอ่อน ย้อนแรง ยืมแรง และผ่อนแรง จึงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

RELATED

Taifudo Academy

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

ตราสัญลักษณ์วิชาไทเก็กโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

ตราสัญลักษณ์กองอาษาพลพยัคฆ์โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

ตราสัญลักษณ์วิชากังฟูโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

ตราสัญลักษณ์สมาคมซินอู่ไทยแลนด์ (Thailand Xin Wu)

วิชาเส้นสายลายยันต์ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ จากโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ