หมวดที่ 4 : การใช้อาวุธ

gbIMG20160819142700 Website Taifudo Academy

อาวุธมีดสั้น (ขนาดสั้น)

 • มีดสั้นไทฟูโด 8 จังหวะ

อาวุธดาบ (ขนาดกลาง)

 • 5 ท่านั่งขึ้นยืน
 • 7 ท่าต่อเนื่อง
 • 8 ทิศทาง
 • 13 ท่าสุดยอด

อาวุธพลอง (ขนาดยาว)

 • พลองไทฟูโด 12 จังหวะ (2 ทิศทาง, 4 ทิศทาง, 8 ทิศทาง)

พลองไทฟูโด แบ่งวิชาพลองออกเป็น

 1. พลองไทฟูโด 12 จังหวะ
 2. พลองผู้เฒ่า
 3. พลองหางหนู
 4. พลองสองหัว
 5. พลองสั้น,ยาว
 6. พลองขุม
 7. พลอง 12 ไม้

ไม้ตะพต ด้วยหลักการฝึก 8 ไม้

 1. หนีไม้
 2. หลบไม้
 3. ลองไม้
 4. ประไม้
 5. ตีไม้
 6. รุกไม้
 7. หลอกไม้
 8. พลิกไม้

หากจับสามขนาดนี้ได้ก็จะหยิบจับใช้อาวุธได้ทุกอย่าง
หลักในการใช้อาวุธของไทฟูโดใช้หลัก…อย่ามองที่ตาเห็น ใช้หลักส่วน 4 คือ

 1. ทำจริง
 2. ทำเล่น
 3. ทำจริงเป็นเล่น
 4. ทำเล่นเป็นจริง

สี่ประสาน

 1. เชื่อมไม้
 2. ประสานไม้
 3. หยุดไม้
 4. รุกไม้

Facebook : Taifudo Academy

ติดต่อเพิ่มเติม...

อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย
Chiwin Atchariyachay
卓(陳)遠輝
 
Taifudo Academy – 太夫道
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
 
สถานที่ : 21 ซอยพีเอสยู ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Hatyai Songkhla Southern part of Thailand
地址:Punnakan 路 – PSU 小街, 合艾, 宋卡府 90110
Table of Contents

บทความและข่าวสารอื่นๆ

ชาติกุล

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

อาจารย์ชีวินได้พิสูจน์แล้วว่า เด็กชอบเล่นกีฬา ชอบศิลปะป้องกันตัว ชอบดาบ ชอบมวยและศาสตร์สงครามแต่โบราณของสยาม ได้สถาปนามวย “ไทฟูโด” ขึ้นมา

tfd 554 Website Taifudo Academy

หมวดที่ 1 : บนเบาะ

ใช้เพียงสิบเทคนิคที่เรียบง่ายเราไม่มีแข่งขันเราใช้เพียงป้องกันเมื่อจำต้องล้มลงบนพื้นควรจะมีทักษะการเข้าปล้ำหรือการควบคุมบนพื้นไว้บ้าง