หลักสูตรบอดี้การ์ด (Bodyguard)

หลักสูตร: บอดี้การ์ด (Bodyguard)

ทฤษฎีงานอารักขา, รูปแบบขบวนการเดิน, การเข้าควบคุมสถานการณ์จากเบาไปสู่หนัก, ทักษะการใช้อาวุธปืน TFD.POS.

(รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)

"บริการและให้คำปรึกษาด้านการอารักขาบุคคล"

บอดี้การ์ด (bodyguard) รักษาความปลอดภัย

ทฤษฎีงานความปลอดภัย (Theory of Safety Protection Work)

ทฤษฎีงานความปลอดภัย เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดยทฤษฎีนี้มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพนักงานในสภาวะที่ปลอดภัยในที่ทำงาน โดยมีหลักการที่สำคัญคือการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะมุ่งเน้นงานอื่น ๆ

เปิดสอนหลักสูตร

อัลบั้มรูปภาพ

Before you continue to use Taifudo Academy
We use required cookies for site navigation, purchasing, improving your browsing experience to:
  • Provide you with services described on the Sites, general administrative and performance functions, and support services;
  • Operate the Sites and verify your identity when you sign in to any of our Sites;
  • Inform you about company news and give updates on our services;
  • Carry out technical analysis to determine how to improve the Sites and services we provide;
  • Track outages and protect against spam and fraud.
If you choose to “Accept all,” we will also use cookies and data to:
  • Improve site performance;
  • Deliver and measure the effectiveness of ads;
  • Show personalized content and ads, depending on your settings.
You can always change your browser settings and other ways to reject cookies. To learn more, please visit www.allaboutcookies.org.