Taifudo Academy

หลักสูตรบอดี้การ์ด (Bodyguard)

หลักสูตร: บอดี้การ์ด (Bodyguard)

ทฤษฎีงานอารักขา, รูปขบวนการเดิน,

การเข้าควบคุมสถานการณ์จากเบาไปสู่หนัก,​ ทักษะการใช้อาวุธปืน TFD.POS.​

(รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)

"บริการและให้คำปรึกษาด้านการอารักขาบุคคล"

หลักสูตรฝึกอบรมบอดี้การ์ด

การฝึกงานอารักขาบุคคลสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นทฤษีงานอารักขา รูปแบบการเดินขบวน การเข้าควบคุมสถานะการณ์ และทักษะการใช้อาวุธปืน

งานอารักขา

งานอารักขาบุคคลสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนักร้อง ดารานักแสดง ผู้มีชื่อเสียง เป็นต้น

บริการรักษาความปลอดภัย

ในยามที่ท่านมีภารกิจ และไม่อาจอยู่ดูแลทรัพย์สินอันมีค่าของท่านได้ด้วยตนเองเราสามารถช่วยท่านได้

รับสอนยิงปืน

สอนปืนพกสั้น มีปืนหรือไม่มีปืนก็สามารถเรียนได้

รับอบรมการป้องกันตัว

รับอบรมการป้องกันตัวทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน

AZE 7818 Website Taifudo Academy

เปิดสอนหลักสูตร