หมวดที่ 3 : ประชิด

98648 Website Taifudo Academy

เป้าหมายกระแทก 12 จุด

 1. ตา
 2. จมูก
 3. กราม
 4. หู
 5. คอหอย
 6. ลิ้นปี่
 7. ชายโครงหน้า
 8. อวัยวะ
 9. หัวเข่า
 10. หลังเท้า
 11. ชายโครงหลัง
 12. ผม

ทักษะท่าเท้า

 1. ตบ
 2. ฉัด
 3. ตัด
 4. เกี่ยว
 5. ทแยง
 6. งัด
 7. ดีดส้น
 8. ตอก
 9. จิก
 10. เหน็บ

ทักษะระยะประชิด

 • ม้าสั้น สะพานแคบ
 • หมัดรุก-รับ 8 จังหวะ
 • ท่าเท้าสกัด 10 ท่า
 • เป้าหมายกระแทก 12 จุด (1ชุดมี 12 จุด มีทั้งหมด 3 ชุด)
 • เข้าตีหุ่นไม้ 5 ท่า
 • ท่าตี 8 ท่า
 • ฝึกสัมผัสมือ

Facebook : Taifudo Academy

ติดต่อเพิ่มเติม...

อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย
Chiwin Atchariyachay
卓(陳)遠輝
 
Taifudo Academy – 太夫道
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
 
สถานที่ : 21 ซอยพีเอสยู ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Hatyai Songkhla Southern part of Thailand
地址:Punnakan 路 – PSU 小街, 合艾, 宋卡府 90110
Table of Contents

บทความและข่าวสารอื่นๆ

taifudo book6 Website Taifudo Academy

บทที่ 6 ท่าดีมวยไชยา (Muay Chaiya)

ในการฝึกท่ามวยหรือการจดมวย มวยไชยา ท่าครูหรือท่าย่างสามขุม ฝึกปั้นหมัด พันแขน พันหมัด ย่างสามขุม เสือลากหาง ฝึกป้อง ปัด ปิด เปิด ฯลฯ