*เว็บไซต์กำลังปรับปรุง*

คำขวัญหรือคติพจน์

“ไทฟูโดฝึกฝนเพื่อสุขภาพและการป้องกันตัว หากใช้มุ่งเน้นการต่อสู้และการเอาชนะ หากแต่ให้มีสติและอ่อนน้อมถ่อมตน”

คำปฏิญาณตน

ข้อที่ 1

ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข้อที่ 2

ข้าพเจ้าจะกตัญญูต่อบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ

ข้อที่ 3

ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์ ด้วยเหตุและผล

ข้อที่ 4

ข้าพเจ้าจะให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น

ข้อที่ 5

ข้าพเจ้าจะบำรุงรักษาร่างกายให้สะอาด แข็งแรงอยู่เสมอ

ข้อที่ 6

ข้าพเจ้าจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์อันไม่สงบทุกกรณี
ยกเว้น การรับใช้ชาติ

Taifudo Academy

ไม่มีการแข่งขัน ฝึกฝนพัฒนาทักษะเพื่อป้องกัน
ตามระบบที่ได้ยื่นข้อกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 15(2)

จำนวนที่เรียน

Hour
0

ฝึกด้วยตนเอง

Hour
0

5 หมวดทักษะไทฟูโด

หมวดที่ 1 : ทักษะบนเบาะ

คว้าจับ, การทุ่ม, การปล้ำ

หมวดที่ 2 : ทักษะการยืนพื้น

หมวดที่ 3 : ทักษะระยะประชิด (ม้าแคบสะพานสั้น)

หมวดที่ 4 : ท่ารำมวย หรือ การใช้ท่วงท่าเท้า (ม้ากว้างสะพานยาว)

ม้าคร่อมแพะ หรือ ม้าหนีบ, ม้าสี่เรียบ, ม้าเหยียดยาว, ม้าจิก, ม้าไข้ว

หมวดที่ 5 : การใช้อาวุธ

พลอง, ดาบ, มีด

Before you continue to use Taifudo Academy
We use required cookies for site navigation, purchasing, improving your browsing experience to:
  • Provide you with services described on the Sites, general administrative and performance functions, and support services;
  • Operate the Sites and verify your identity when you sign in to any of our Sites;
  • Inform you about company news and give updates on our services;
  • Carry out technical analysis to determine how to improve the Sites and services we provide;
  • Track outages and protect against spam and fraud.
If you choose to “Accept all,” we will also use cookies and data to:
  • Improve site performance;
  • Deliver and measure the effectiveness of ads;
  • Show personalized content and ads, depending on your settings.
You can always change your browser settings and other ways to reject cookies. To learn more, please visit www.allaboutcookies.org.