หมวดที่ 2 : ยืนพื้น

IMG 20210320 194640 Website Taifudo Academy

หลักการยืนพื้น 8 อย่าง

  1. หลบ-หลีก
  2. ปัด-ป้อง
  3. ตอบ-โต้
  4. จู่โจม
  5. ชิงชก-ชิงคม
  6. ติด-ตาม
  7. ต่อเนื่อง
  8. ซ้ำเติม

Facebook : Taifudo Academy

ติดต่อเพิ่มเติม...

อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย
Chiwin Atchariyachay
卓(陳)遠輝
 
Taifudo Academy – 太夫道
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
 
สถานที่ : 21 ซอยพีเอสยู ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Hatyai Songkhla Southern part of Thailand
地址:Punnakan 路 – PSU 小街, 合艾, 宋卡府 90110
Table of Contents

บทความและข่าวสารอื่นๆ