หมวดที่ 5 : ท่วงท่าเท้า 5 ท่า

DSC 0326 Website Taifudo Academy

พื้นฐานท่าม้า 5 ท่า ในมวยจีน (Kung Fu)

 1. ม้าคร่อมแพะ หรือ ม้าหนีบ
 2. ม้าสี่เรียบ
 3. ม้าเหยียดยาว
 4. ม้าจิก
 5. ม้าไขว้
ท่วงท่าเท้า 5 ท่า ม้าคร่อมแพะ หรือ ม้าหนีบ

ม้าคร่อมแพะ หรือ ม้าหนีบ

ท่วงท่าเท้า 5 ท่า ม้าสี่เรียบ

ม้าสี่เรียบ

ท่วงท่าเท้า 5 ท่า ม้าเหยียดยาว

ม้าเหยียดยาว

ท่วงท่าเท้า 5 ท่า ม้าไขว้

ม้าไขว้

ท่วงท่าเท้า 5 ท่า ม้าจิก

ม้าจิก

ท่ารำไทฟูโด

 • ท่าพื้นฐานท่าเท้า 5 ท่า (TaiFuDo 5 Basic Stands Form) พัฒนาขึ้นในปี 2534 โดยเน้นพื้นฐานท่าเท้า 5 ท่า คือ ม้าสี่เรียบ (ท่าคร่อมม้า), ม้าหนีบ (ท่าคร่อมแพะ), ม้าเหยียดยาว, ม้าจิกและม้าไขว้
 • ท่าพื้นฐานท่าปัด 4 ท่า (TaiFuDo 4 Basic Blocks Form)
 • ท่ารำหมัดเบญจภาค (TaiFuDo 5 Elements Form)
 • ท่ารำฝ่ามือเดี่ยว ไทฟูโดเติงโส่ว
 • ท่ารำมือฝ่าคู่ ไทฟูโดซวงโส่ว
 • ท่ารำท่าเท้า ไทฟูโดหนานปู้ฝ่า
 • ท่ารำไทฟูโดต้าหงฉวน
 • ท่ารำไทฟูโดซานจางท่า 3 ฝ่ามือ
 • ท่ารำไทฟูโดซานฉวนท่า 3 หมัด
 • ท่ารำไทฟูโดเส้าหลินหล่อฮั่นฉวน
 • ท่ารำโควแกก่าท่าหมัด 3 ตี 8

รำมวยแล้วได้หลักการ 9 อย่าง

 1. นิ่ง
 2. ตรง
 3. แยก
 4. เชื่อม
 5. ประสาน
 6. ม้าสั้นสะพานแคบ
 7. ม้ากว้างสะพานยาว
 8. อ่อน
 9. แข็ง

ท่ามือ (หมัดและฝ่ามือ)

 • หมัดธรรมชาติ
 • หมัดมาตรฐาน
 • ฝ่ามือเดี่ยว
 • ฝ่ามือคู่
 • กรรไกรคู่
 • ปิดฟ้าดิน

ฝึกการหายใจ

 1. การปรับลมปราณ 3 ระดับ
 2. การอัดลม
 3. การรีดลม
 4. การคายลม

การนับเลขในการซ้อม

 1. หนึ่ง – อิจิ (ichi)
 2. สอง – นิ (ni)
 3. สาม – ซัน (san)
 4. สี่ – ชิ (shi)
 5. ห้า – โก๊ะ (go)
 6. หก – โระกุ (roku)
 7. เจ็ด – ชิจิ (shichi)
 8. แปด – ฮาจิ (hachi)
 9. เก้า – คิว (kyuu)
 10. สิบ – จู (juu)

Facebook : Taifudo Academy

ติดต่อเพิ่มเติม...

อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย
Chiwin Atchariyachay
卓(陳)遠輝
 
Taifudo Academy – 太夫道
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
 
สถานที่ : 21 ซอยพีเอสยู ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Hatyai Songkhla Southern part of Thailand
地址:Punnakan 路 – PSU 小街, 合艾, 宋卡府 90110
Table of Contents

บทความและข่าวสารอื่นๆ

๑๙๐๑๒๗ 0240 Website Taifudo Academy

“ไทฟูโด” ครบเครื่องเรื่องการต่อสู้ป้องกันตัว (Self-defense)

ไทฟูโด ครบเครื่องเรื่อง การต่อสู้ป้องกันตัว จุดเด่นของการต่อสู้ทั้ง หมัด เท้า เข่า ศอก คว้าหัก จับทุ่ม ไทฟูโดรวบรวมและถ่ายทอดได้อย่างลงตัว