หมวดที่ 1 : บนเบาะ

tfd 554 Website Taifudo Academy

การควบคุมเมื่อลงบนพื้น

ใช้เพียงสิบเทคนิคที่เรียบง่ายเราไม่มีแข่งขันเราใช้เพียงป้องกันเมื่อจำต้องล้มลงบนพื้นควรจะมีทักษะการเข้าปล้ำหรือการควบคุมบนพื้นไว้บ้างแต่การป้องกันแค่เราปลอดภัยจากการโจมตีแล้วรีบล่าถอยคงเพียงพอ

“อย่าคิดสู้ เพราะสู้คือหยุด ป้องกันคือก่อนเกิดเหตุ”

ท่าทุ่มไทฟูโด

ใช้หลักทวิลักษณ์หนึ่งเทคนิค สองท่า สามสิบเทคนิค หกสิบท่า ใช้ทั้งในรูปแบบตั้งรับและเทคนิคโจมตี เวลาฝึกเข้าคู่ ช่วยกันฝึกไม่เน้นใช้ทักษะเดียวในจังหวะเดียวแต่ให้ฝึกใช้ทักษะหลายๆ ทักษะ เมื่อช่วยกันฝึกใช้กำลังให้น้อยใช้ทักษะที่ฝึกมาให้มาก

ท่าคว้าจับ 4 ทิศ

เทคนิคการจับหักล็อกข้อต่อเพื่อควบคุมหรือล็อกข้อต่อหรือกล้ามเนื้อหรือเอ็นกล้ามเนื้อของคู่ต่อสู้เพื่อให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ดังนั้นจึงทำให้ความสามารถในการต่อสู้ของคู่ต่อสู้ลดลง เป็นท่ากระทำใน 4 ทิศ นอก ใน บน ล่าง 1 ชุดมี 4 ท่า มีทั้งหมด 8 ชุด รวม 32 ท่า

ยามฝึก : ฝึกกำลัง, มวย, ใจ
ยามใช้ : ใจ, กำลัง, มวย

Facebook : Taifudo Academy

ติดต่อเพิ่มเติม...

อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย
Chiwin Atchariyachay
卓(陳)遠輝
 
Taifudo Academy – 太夫道
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
 
สถานที่ : 21 ซอยพีเอสยู ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Hatyai Songkhla Southern part of Thailand
地址:Punnakan 路 – PSU 小街, 合艾, 宋卡府 90110
Table of Contents

บทความและข่าวสารอื่นๆ