ยิวยิตสู (Jiu-Jitsu) กับ บราซิลเลียนยิวยิตสู (Brazilian Jiu-jitsu) ต่างกันอย่างไร?

ยิวยิตสู (Jiu-Jitsu) กับ บราซิลเลียนยิวยิตสู (Brazilian Jiu-jitsu) ต่างกันอย่างไร?
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

ยิวยิตสู (Jiu-Jitsu) เป็นศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่งที่มาจากประเทศบราซิล ซึ่งเน้นการใช้เทคนิคและการควบคุมท่ามากกว่าใช้ความเร็วหรือความแข็งแกร่ง จิวจิตสูเน้นการป้องกันตัวโดยใช้การควบคุมและการทำลายท่าของคู่ต่อสู้ ซึ่งมักใช้การทดสอบทางปฏิบัติจริงในรูปแบบการแข่งขันที่เรียกว่า “รูแอร์ (Roller)” โดยผู้ที่ปฏิบัติจริงจะต้องพยายามใช้เทคนิคในการควบคุมคู่ต่อสู้ และใช้ความยืดหยุ่นและความรู้เกี่ยวกับจุดอ่อนของตัวเองและคู่ต่อสู้เพื่อให้ได้ผลที่ดีในการป้องกันตัวและทำลายท่าของคู่ต่อสู้ จิวจิตสูเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่เหมาะสำหรับทุกเพศและวัย และเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลก

บราซิลเลียนยิวยิตสู (Brazilian Jiu-Jitsu) เป็นรูปแบบหนึ่งของยิวยิตสูที่มาจากประเทศบราซิล แต่มีความแตกต่างจากยิวยิตสูดั้งเดิมที่มาจากประเทศญี่ปุ่น บราซิลเลียนยิวยิตสูเน้นการป้องกันตัวและการควบคุมคู่ต่อสู้ด้วยการใช้เทคนิคทางดินและการควบคุมตำแหน่งของคู่ต่อสู้ โดยใช้ความสามารถในการต่อสู้ใกล้ชิดและยืดหยุ่นเพื่อทำลายท่าของคู่ต่อสู้ รูปแบบนี้มีความเน้นที่ด้านการต่อสู้ในท่ามากกว่าการใช้ความแข็งแกร่ง และใช้เทคนิคของยิวยิตสูดั้งเดิมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพการต่อสู้ในบราซิล

บราซิลเลียนยิวยิตสูเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากในวงกลางนักกีฬาต่อสู้และมีการแข่งขันระดับโลก นอกจากการสร้างทักษะในการต่อสู้แล้ว บราซิลเลียนยิวยิตสูยังเน้นการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เพื่อสุขภาพดี ความเป็นมืออาชีพ และความเสถียรทางจิตใจ นอกจากนี้ บราซิลเลียนยิวยิตสูยังเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับทุกเพศและวัย ซึ่งสามารถสร้าง

ยิวยิตสู (Jiu-Jitsu) กับ บราซิลเลียนยิวยิตสู (Brazilian Jiu-jitsu) ต่างกันอย่างไร?

Jiu-Jitsu (ยิวยิตสู) และ Brazilian Jiu-Jitsu (บราซิลเลียนยิวยิตสู) คือสองรูปแบบของยิวยิตสูที่มีความแตกต่างกันตามต้นกำเนิดและวิถีการต่อสู้ที่ใช้

Jiu-Jitsu (ยิวยิตสู) เป็นรูปแบบของยิวยิตสูที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่น ซึ่งเน้นทักษะการต่อสู้และการใช้ความแข็งแกร่งเพื่อทำลายท่าของคู่ต่อสู้ มีการใช้ท่าในลักษณะที่เป็นการจับหรือบังคับคู่ต่อสู้ รูปแบบนี้มุ่งเน้นทักษะการต่อสู้และการใช้กำลังในการเอาชนะคู่ต่อสู้ และมักมีการแข่งขันในรูปแบบที่เน้นกิจกรรมสันทนาการและการพัฒนาทักษะต่อสู้

ในขณะที่ Brazilian Jiu-Jitsu (บราซิลเลียนยิวยิตสู) เป็นรูปแบบยิวยิตสูที่มีต้นกำเนิดจากประเทศบราซิล มีการปรับปรุงและพัฒนาจากรูปแบบของยิวยิตสูดั้งเดิม เน้นการควบคุมคู่ต่อสู้ผ่านทางดินและการสร้างตำแหน่งให้คู่ต่อสู้เพื่อทำลายท่าและควบคุมสถานการณ์ รูปแบบนี้มุ่งเน้นทักษะการต่อสู้ในท่าและการควบคุมตำแหน่งของคู่ต่อสู้ โดยการใช้ความยืดหยุ่นและการใช้เทคนิคของยิวยิตสูดั้งเดิมในสภาพแวดล้อมและสภาพการต่อสู้ในบราซิล

ดังนั้น ความแตกต่างระหว่าง Jiu-Jitsu (ยิวยิตสู) และ Brazilian Jiu-Jitsu (บราซิลเลียนยิวยิตสู) อยู่ที่ต้นกำเนิดและวิถีการต่อสู้ที่ใช้ โดย Jiu-Jitsu เน้นทักษะการต่อสู้และการใช้ความแข็งแกร่ง ในขณะที่ Brazilian Jiu-Jitsu เน้นการควบคุมคู่ต่อสู้ผ่านทางดินและการสร้างตำแหน่งเพื่อทำลายท่าและควบคุมสถานการณ์ในการต่อสู้

ตารางการเปรียบเทียบระหว่าง Jiu-Jitsu (ยิวยิตสู) และ Brazilian Jiu-Jitsu (บราซิลเลียนยิวยิตสู)

Jiu-Jitsu (ยิวยิตสู)Brazilian Jiu-Jitsu (บราซิลเลียนยิวยิตสู)
ต้นกำเนิดญี่ปุ่นบราซิล
วิถีการต่อสู้เน้นการใช้ความแข็งแกร่งและท่าต่อสู้ที่เป็นการจับหรือบังคับเน้นการควบคุมตำแหน่งและการสร้างต่อสู้ในท่าและสภาพแวดล้อมของบราซิล
การแข่งขันเน้นกิจกรรมสันทนาการและการพัฒนาทักษะต่อสู้เน้นการแข่งขันในรูปแบบที่เน้นกิจกรรมการต่อสู้
ประโยชน์เพิ่มทักษะการต่อสู้และการใช้กำลังในการเอาชนะคู่ต่อสู้พัฒนาทักษะการควบคุมตำแหน่งและความยืดหยุ่นในการต่อสู้
องค์ประกอบการจับหรือบังคับคู่ต่อสู้การควบคุมตำแหน่งและการใช้เทคนิคยิวยิตสู

ตารางนี้ช่วยให้เข้าใจและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Jiu-Jitsu (ยิวยิตสู) และ Brazilian Jiu-Jitsu (บราซิลเลียนยิวยิตสู) ได้อย่างชัดเจน

บทความและข่าวสารอื่นๆ

ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ไอคิโด (Aikido) คืออะไร?
"ไอกิโด" เขียนคำ "คิ" ในแบบตัวอักษรดั้งเดิม
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
มวยไชยา (Muay Chaiya)
มวยไชยา เป็นศิลปะมวยไทยประจำถิ่นอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีชื่อเสียงมากสมัยรัชกาลที่ 5 – ...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
มวยไทย (Muay thai)
มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทย มีความโดดเด่นด้านเทคนิคการกอดคอต่อสู้ ซึ่งเป็นการใช้ทั้งกายและ...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
คาราเต้ (Karate) ศิลปะผสมผสานเสริมร่างกายผนึกจิตใจ
คาราเต้ (ญี่ปุ่น: 空手; โรมาจิ: karate; ทับศัพท์: คะระเตะ) หรือ คาราเต้โด (ญี่ปุ่น: 空手道; โรมาจิ: karat...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) คืออะไร? 
ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน หรือ Mixed Martial Arts (MMA) เป็นกีฬาการต่อสู้ที่มีความเคลื่อนไหวและน่าสนใ...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ยูโด (Judo) คืออะไร?
ยูโด (ญี่ปุ่น: 柔道; โรมาจิ: jūdō จูโด) เป็นกีฬาและศิลปะการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น มีต้นกำเนิ...
Before you continue to use Taifudo Academy
We use required cookies for site navigation, purchasing, improving your browsing experience to:
  • Provide you with services described on the Sites, general administrative and performance functions, and support services;
  • Operate the Sites and verify your identity when you sign in to any of our Sites;
  • Inform you about company news and give updates on our services;
  • Carry out technical analysis to determine how to improve the Sites and services we provide;
  • Track outages and protect against spam and fraud.
If you choose to “Accept all,” we will also use cookies and data to:
  • Improve site performance;
  • Deliver and measure the effectiveness of ads;
  • Show personalized content and ads, depending on your settings.
You can always change your browser settings and other ways to reject cookies. To learn more, please visit www.allaboutcookies.org.