Category: ทั่วไป

Logo taifudo red Website Taifudo Academy

พระยาคางเหล็ก

พระยาคางเหล็กหรือพระยาพัทลุง (ขุนคางเหล็ก) เดิมชื่อ “ขุน” เป็นบุตรชายของพระยาราชบังสันตะ

Read More
Logo taifudo red Website Taifudo Academy

หลักการป้องกันตัว โดยโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ (รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

หลักการป้องกันตัว การป้องกันตัว การป้องกันตัว คือ ยังไม่เกิดเหตุ ไม่เท่ากับ การต่อสู้ การต่อสู้ คือ

Read More
Logo taifudo red Website Taifudo Academy

บราซิลเลียนยิวยิตสู (Brazillian Jiu-jitsu) คืออะไร? และเหตุผล 5 ข้อว่าทำไมควรสนับสนุนให้ลูกเรียนบราซิลเลียนยิวยิตสู

บราซิลเลียนยิวยิตสู (อังกฤษ: Brazillian Jiu-jitsu) เรียกสั้นๆว่า BJJ เป็นศิลปะการต่อสู้สมั

Read More
Logo taifudo red Website Taifudo Academy

ชีวิน อัจฉริยะฉาย กับ เส้นทางการบุกเบิกวิทยายุทธจีนในไทย

ในสมัย 20-30 ปีก่อน หากเราถามถึงผู้ชำนาญวิทยายุทธจีนในไทย หนึ่งในผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในฝีม

Read More
Logo taifudo red Website Taifudo Academy

ฮุงกา (Hung Gar)

กังฟูของ ตัง ฟัง (Tang Fung) ลูกศิษย์คนหนึ่งของ หวง เฟยหง หวง เฟยหง ผู้ก่อตั้ง มวยฮุงกา และเป็นหนึ่งในนักกังฟู ผู้กลายเป็นตำนาน

Read More
4P1A4001 Website Taifudo Academy

ประสบการณ์ของผู้เริ่มฝึก “ไท่เก๊ก” กับทาง โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

ผู้เขียนได้เริ่มเรียน ไท่เก๊ก (Tai Chi) มาได้ประมาณสองเดือนแล้วแม้ว่าจะเป็นเวลาไม่นาน แต่ตัวผู้เขียน

Read More
Website Taifudo Academy 1

ประวัติการเรียนไท่เก๊กของ อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย กับอาจารย์โค้วจุนฮุย

ในปี พ.ศ.2530 นับเป็นปีแรกที่ อ.ชีวินฯ ได้พบกับอาจารย์ประมวล ภูมิอมร หรือที่เป็นที่รู้จักกันในนาม อา

Read More
Muay02 Website Taifudo Academy

ดาบเมืองหาดใหญ่ (Hat Yai City Sword) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

เมื่อสิงหาคมปี พ.ศ.2543 มีงานเกษตรภาคใต้ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ (ม.อ.)

Read More