ไทยหัตถยุทธ [TaiFuDo Academy]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

อ.ทำไม ไม่เห็นอ.สอนมวยไทย/มีสอน แต่น้อย คนที่มาเรียน เมื่อรู้ว่าผมฝึกมวยไชยา,มวยโคราชมา ก็จะขอเรียน ผมก็บอกตรงๆว่า ผมเรียนมาน้อย มีรุ่นพี่ที่สอนทางนี้โดยตรงอยู่แล้ว ส่วนผมสอน ไทยหัตถยุทธ/ยืนงง เลย /ยังไงครับ/ศาสตร์การต่อสู้แบบไทย ผมตั้งชื่อว่าไทย หัตถยุทธ

ศาสตร์การต่อสู้ด้วยมือเปล่า./ แต่รูปแบบ ผมเห็นก็เหมือนมวยไชยานิครับ /ก็ใช่ ก็ผมฝึกมา ก็ต้องมีกลิ่นอายอยู่บ้าง แต่เนื้อในไม่เหมือนนัก ส่วนที่ผมไม่ใช้ชื่อมวยไชยา, มวยโคราช, เหตุผลที่เข้าใจง่าย

1.ผมฝึกมาน้อย

มีพี่เก่งๆเข้าทำกันอยู่แล้ว

2.ผมไม่อยากแบกชื่อให้ตัวเองต้องลำบากใจ

3. ผมมีแนวการถ่ายทอด ในแบบของผมเอง

#อย่าแบกรับอะไรโดยที่ไม่ชำนาญ ที่สำคัญครูบาอาจารย์ยังไม่อนุญาติ#มวยไชยา,มวยโคราช ผมเรียนยังไม่ครบ ครูอาจารย์ก็ไม่ได้อนุญาติให้สอน ก็ไม่ควรนำมาสอน#/แล้วที่อ.สอนหล่ะครับ /ผมก็ไม่ได้สอนมวยไชยา,มวยโคราชนิ,/เออก็จริงนะครับ อย่าไปแบกชื่อให้หนักบ่า / ระบบที่ผมทำ คุณทำให้ได้ก่อนเถอะ./ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย.

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ