คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ่งที่มนุษย์ผู้มีความสามารถสร้างขึ้นเป็นงานโลหะอันทรงเสน่ห์ เช่นเดียวกับ มีด ทั้งจากต่างประเทศและผลงานของช่างมีดไทย ที่ถ่ายทอดแนวคิดสรรค์สร้างผลงานนำเสนอ

อ.ชีวิน อัจฉริยะฉาย เป็นผู้มีความสามารถอีกท่านหนึ่งที่ผมให้การยกย่องเสมอมา ผมรู้จักและสัมผัสผลงานท่านมาในห้วงเวลาเกือบทศวรรษ พบกันถึงตัวตน และผ่านงานเขียนที่ท่านนำเสนอผ่านหน้าหนังสือ GB ต่อเนื่องมายาวนานหลายปีซึ่งเป็นการรวบรวมบทบันทึกที่มีคุณค่า และมีจำนวนเรื่องราวที่มากพอสำหรับการนำมารวมเล่ม เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและอ้างอิงค้นคว้าสืบไปสำหรับผู้สนใจ หนังสือฉบับพิเศษที่รวบรวมผลงานของ อ.ชีวิน เป็นความภาคภูมิใจของตัวท่านเองซึ่งเป็นผู้เรียบเรียง และผมผู้สนับสนุนให้ท่านทำการรวมเล่ม ด้วยความเชื่อมั่นว่านี่คือ หนังสือฯที่ทรงคุณค่าของวงการศึกษาสายมวยจีน ซึ่งถึงวันนี้ยากนักที่จะหาผู้ใดหาญกล้าจัดทำขึ้นมาขอแสดงความยินดี ที่ท่านอ่านมาจนถึงท้ายเล่มนี้ จะมากน้อย

นี่คือการอ่านหนังสือ อันจะนำคุณประโยชน์มาสู่ตัวท่านเอง หากนำไปฝึกฝนปฏิบัติตามยิ่งเพิ่มพูนคุณค่า และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันผลักดันให้หนังสือฯ เล่มพิเศษนี้ มีที่หยัดยืนในเส้นทาง

ชาครีย์ เชาวนสมิทธ์
Mr.Smith : GB EDITOR
13 เมษายน พ.ศ.2563

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ