ท่านอาจารย์ฮั่วหยวนเจี่ย [TaiFuDo Academy]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ท่านอาจารย์ฮั่วตงเก้อ.สืบทอดหมัดสกุลฮั่วและหมี่จงฉวนรุ่นที่ 2

ท่านอาจารย์ จี่ จิงซาน ผู้สืบทอดหมี่จงฉวนรุ่นที่ 3

ท่านอาจารย์โจวซูเหวินทายาทสืบทอดหมี่จงฉวนรุ่นที่ 4

Master Zhou Yue Wen #ผู้สืบทอดหมัดสกุลฮั่ว #หมี่จงฉวน

Master Zhou Yue Wen ท่านมีชื่อเสียงมากในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนในฐานะผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้จีนทั้งมวยซินอี้ลิ่วเหอ,มวยสิ่งอี้และLiu He Ba Fa ท่านเป็นครูฝึกสอนวูซูกังฟูในระดับนานาชาติ ท่านถูกเชิญให้ไปถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้จีนที่สิงคโปร์ ท่านเดินทางไปๆมาๆตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และในปี พ.ศ.2547 ท่านได้รับเชิญให้สอนกังฟูที่สมาคมจิงอู่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลย์เซีย

Master Zhou Yue Wen รับสืบทอดวิชามวยหมีจงฉวนซึ่งเป็นมวยเหนือที่มีชื่อเสียงมาก นับเป็นผู้สืบทอดวิชามวยหมีจงฉวนรุ่นที่4จากยอดนักยุทธปรมาจารย์ฮั่วหยวนเจี๋ย ผู้ก่อตั้งสมาคมจิงอู่เซี้ยงไฮ้ ประเทศจีน

Master Zhou Yue Wen เรียนมวยหมีจงฉวนจากอาจารย์ Ji Jinshan ที่เรียนมวยหมีจงฉวนมาจากท่านฮั่วตงเก๋อบุตรชายคนรองของปรมาจารย์ฮั่วหยวนเจี๋ย อาจารย์ Ji Jinshan ยังถ่ายทอดมวย Bagua Zhang, Bagua Biengan and Jiang style Bagua ให้ท่านอีกด้วย

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 Master Zhou Yue Wen ย้ายครอบครัวมาอยู่และเป็นพลเมืองของสิงคโปร์ท่านก่อตั้งสำนักหมิงเฉียงวูซูที่ประเทศสิงคโปร์ Singapore Ming Qiang Wushu สอนกังฟูทั้งแบบวูซูและแบบโบราณดั้งเดิม

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 Master Zhou Yue Wen เดินทางมาสถาบันไทฟูโด หาดใหญ่ Taifudo Academy ท่านถ่ายทอดมวยอู่ปู้ฉวน สือปู้ฉวน จีเปิ่นกง ซึ่งเป็นเส้นมวยพื้นฐานของสมาคมจิงอู่ให้ผม ท่านนำแส้มามอบให้และสอนท่ามวยแส้ฝอเซินให้ด้วย เมื่อท่านเห็นว่าผมมีพื้นฐานมวยและความจำที่ดี จึงเมตตาถ่ายทอดมวยซินอี้ลิ่วเหอเฉวียนให้ผมเพิ่มอีกด้วย ท่านเล่าประวัติสายมวยและเขียนบันทึกไว้ให้ว่ามวยซินอี้ลิ่วเหอเฉวียนเป็นมวยที่ท่านเรียนจากอาจารย์ Li Zunsi ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศจีน

(มวยซินอี้ลิ่วเหอแบ่งออกเป็นสามสายใหญ่ ๆ คือ สายมวยซินอี้ลิ่วเหอของเหอหนาน สายมวยสิ่งอี้ปาของวัดเส้าหลินเหนือ และสายมวยสิ่งอี้ของหูเปย์,ซานซี)

Master Zhou Yue Wen ท่านแนะนำท่ามวยสิ่งอี้ให้ลูกศิษย์ไทฟูโดได้ฝึกซ้อมกันอีกด้วยและต่อมาทางminqiangwushu เผยแพร่คลิปการซ้อมขึ้นยูทูป

周悦文老师受邀于泰国武馆传授形意拳录像合辑。

Video clips of Master Zhou Yue Wen teaching Xing Yi Quan in Thailand.

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ