ตั๊กแตน 7 ดาว [TaiFuDo Academy]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Huo Yuan Jia.

1909 ก่อตั้งสมาคมจินอู่หลังจากเสียชีวิต.

ในปี 1910 ได้เปิดอีกครั้งโดยมี

  • Huo Yuan Siang น้องชายอ.ฮั่วหยวนเจี่ย, Huo Tong Ker เป็นลูกชาย อ.ฮั่วหยวนเจี่ย มาทำการสอนให้ที่สมาคมจินอู่ ในปี 1920 ได่ส่งอาจารย์ 5 ท่านออกมาเผยแพร่ยังภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
  • Ye Shu Tian,Ye Shu Xiang.
  • Ye Shu Sheng.

“Three Great Heroes of Chin Woo”

  • Ye Feng Ting,Ye Feng Chi
  • Wei Yuan Feng (ด้วยวัยเพียง 16 ปี) ในปี 1922 ได้รับการยกย่องให้เป็น อ.ของจินอู่เซี้ยงไฮ้

ในปี 1924 ได้คัดเลือก ให้เดินทางมาเผยแพร่ในจิงอู่มาเลเซียด้วยวัย 18 ปี
ในปี1934 ได้รับการเชื้อเชิญของนายพล Zhang Zi Jiang จึงขอให้ท่านมารับตำแหน่งที่สมาคมจินอู่สิงคโปร์

  • Wei Feng Mun,Chia Shen Ren.
  • Jack Tan.

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ