อารักขานางสาวไทย [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

นางสาวไทย ปีนั้นได้นำกลุ่มผู้เข้าประกวดนางสาวไทย เข้าไปเก็บตัวที่โรงแรมลีการ์เดนท์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้เข้าเก็บตัวกว่า 30 ท่าน

ขณะนั้นผมรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและฝึกให้ จนท. รปภ. ของโรงแรม ได้รับมอบหมายดูแลทั้งกลางวัน และ กลางคืน ทางโรงแรมเจ้าหน้าที่ไม่พอ ผมจึงร้องขอไปยัง ต้นสังกัดที่ผมเคยเป็นครูฝึกการต่อสู้ให้ ท่านผู้การได้ส่ง จนท. ทพ. หญิงและชายรวม 11 นาย โดย จนท. ทางโรงแรมดูแลกลางวัน และมี ทพ.หญิง คอยดูแลผู้เข้าประกวด 3 นาย ส่วนกลางคืน จนท.ทพ.หญิง เฝ้าดูชั้นที่พัก ตลอดทั้งคืน จนท.ทพ. ชายเดิน ลว.โดยรอบ ส่วน จนท. โรงแรม เวรค่ำ ประจำจุดของตนเอง

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ