งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้เจ้าหน้าที่อารักขาใช้อายุปืนได้ [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้เจ้าหน้าที่อารักขาใช้อายุปืนได้

 • แต่ระบบการฝึกฝน ยังคงมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้การใช้อาวุธปืน
 • ในการใช้อาวุธปืน จนท.อารักขา(ในพื้นที่เมือง) ต้องทำความเข้าใจ การที่กระสุนพุ่งออกจากปืน จะถูกเป้าหมายหรือมั้ย ถ้าไม่ถูก กระสุนจะวิ่งไปไหน?
 • จึงให้แนวทาง ในการ คิด ก่อนยิงเสมอ (ในกรณีมีเหตุให้ต้องใช้อาวุธปืน ในเคส ความรุนแรงขั้นสีแดง) คือ
 1. ไม่เห็นเป้าหมายเด่นชัด ไม่ยิง
 2. ไม่ได้ระยะที่มั่นใจ ไม่ยิง
 3. ในความรู้สึกของเจ้าหน้าที่เองยังไม่มั่นใจ ทั้งระยะยิงและความเด่นชัดของเป้าหมาย ไม่ยิง
 4. หัวหน้าชุดยังไม่สั่งให้ขึ้นอาวุธ ไม่ยิง
 • แยกแยะเป้าหมายการยิง กับ การยิงสกัด เมื่อมีเหตุให้ต้องยิง
 • ขอแนะนำ หากมีเหตุ เจ้าหน้าที่ที่อารักขา วีไอพี (V.I.P.) ให้เลือกระหว่างการพา วีไอพีออกจากพื้นที่เสี่ยง หรือ เจ้าหน้าที่อารักขา จะยิงสู้?
 • จงเลือกวิธี รีบพา วีไอพี ออกจาก พื้นที่เสี่ยง ให้เร็วและปลอดภัยที่สุด
 • การ ยิงสกัด ให้เจ้าหน้าที่อารักขา ตำแหน่ง Tailor เป็นผู้ระวังหลัง
 • แต่ในกรณี เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่อารักขา ท่านใด เห็นเหตุก่อน จะเป็นผู้เตือนทีม และเข้าระงับเหตุ
 • แต่หากเป็นงานสีแดง จะมีชุดโจมตีเฉพาะ เข้าสกัด ชุดอารักขา วีไอพี รีบนำวีไอพีออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ