จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธ [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธ
มันมีผลหลังจาก การใช้อะไรบ้าง?

  • จุดล่อแหลม ในการปฏิบัติหน้าที่
  • เมื่อคืนได้พูดคุยกับสหายท่านหนึ่ง ที่เป็นเรื่องล่อแหลม ไม่สามารถเปิดเผยในเพจได้ ในบ้างกรณี เป็นเรื่องลึก ที่เปราะบาง

ข้อแนะนำ

  • หมั่นฝึกการควบคุมด้วยมือเปล่า
  • ว่างแผนงานให้รัดกุ่มและเตรียมแผนสำรอง
  • อย่าทำงานคนเดียว ให้จัดจนท.เป็นคู่บัดดี้
  • มีเหตุให้รายงานทันที และขอจนท.เพิ่มเข้ากดดัน
  • ประสานจนท.ในพื้นที่ทันที่ หากต้องเข้าควบคุม
  • แจ้ง ขออนุญาติในการเข้าควบคุม
  • อาวุธที่มีความรุนแรง ให้เลือกตีในจุดที่ ไม่ถึงชีวิต

ส่วน จนท.อารักขา มีเหตุ ให้รีบพาออก ไปยังพื้นที่ปลอดภัย จนท.พยายามหลีกเลี่ยงอย่าเข้าปะทะเด็ดขาด

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ