Taifudo Academy

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

太夫道

จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธ [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธ
มันมีผลหลังจาก การใช้อะไรบ้าง?

  • จุดล่อแหลม ในการปฏิบัติหน้าที่
  • เมื่อคืนได้พูดคุยกับสหายท่านหนึ่ง ที่เป็นเรื่องล่อแหลม ไม่สามารถเปิดเผยในเพจได้ ในบ้างกรณี เป็นเรื่องลึก ที่เปราะบาง

ข้อแนะนำ

  • หมั่นฝึกการควบคุมด้วยมือเปล่า
  • ว่างแผนงานให้รัดกุ่มและเตรียมแผนสำรอง
  • อย่าทำงานคนเดียว ให้จัดจนท.เป็นคู่บัดดี้
  • มีเหตุให้รายงานทันที และขอจนท.เพิ่มเข้ากดดัน
  • ประสานจนท.ในพื้นที่ทันที่ หากต้องเข้าควบคุม
  • แจ้ง ขออนุญาติในการเข้าควบคุม
  • อาวุธที่มีความรุนแรง ให้เลือกตีในจุดที่ ไม่ถึงชีวิต

ส่วน จนท.อารักขา มีเหตุ ให้รีบพาออก ไปยังพื้นที่ปลอดภัย จนท.พยายามหลีกเลี่ยงอย่าเข้าปะทะเด็ดขาด

More To Explore