ถาม? คุณชีวิน คุณฝึกงานอารักขามาจริงหรือ? [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

#ถาม.คุณชีวิน คุณฝึกงานอารักขามาจริงหรือ?
ตอบ ฝึกมาครับ


ปัจจุบัน ประสบการณ์ที่มี วิธีการ การอารักขาเหมาะใช้ กับ ประเทศนี้เลยครับ.
#ถาม คุณชีวิน ขอจดทะเบียนบริษัทไหมค่ะ.
ตอบ จดไว้ครับ.


#ถาม คุณชีวิน จุดเด่นของจนท.ในบริษัทคุณชีวินคือ?.
ตอบ จนท.ทุกคนมีทักษะในการต่อสู้ป้องกัน ด้วยมือเปล่า อย่างน้อยมี คุณวุฒิ วิทยะฐานะสายดำ1ขึ้นทุกคน.


#ถาม แล้วการใช้อาวุธปืนล่ะค่ะ.
ตอบ ฝึกทักษะการใช้อาวุธ ทุกนาย แต่เรียนเพื่อรู้ อำนาจของอาวุธ เราจะต้องปฏิบัติ กับการใช้อาวุธปืนอย่างไร.


ชีวิน อัจฉริยะฉาย
P.P. B.G.01

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ