ในปี 2549 Tony Jaa ได้รับรางวัล 10 ยอดดาราชายแอ็คชั่นแห่งเอเซีย [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

#ในปี2549 Tony Jaa ได้รับรางวัล10ยอดดาราชายแอ็คชั่นแห่งเอเซีย
#พี่ต๊ะไปกับผมได้ไหม/ได้จา
#วันงาน ขณะเดินเข้าพรมแดง จนท.เริ่มให้สัญญาณเดินเข้าไปได้ 
#Tony Jaa (พี่ตามผมมาด้วย)จาเดินตามพรมแดง ขณะเดิน จนท.จีนมาห้ามผมไว้ จามองหันกลับมา 
#My BodyGuard จนท.จีน ขอโทษ แล้ว แสดงท่ามือเชิญให้เข้าไปได้.
#หลังกลับมา ผมจึงเสาะหาที่ฝึกงานอารักขา
ผมได้ชวนเพื่อนอีกสองท่าน ไปร่วมฝึกด้วย เพราะต้องใช้ทุน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแสนกว่า 
#ทำไมแพง ผมและเพื่อน ไม่ได้ฝึกกับกลุ่มใหญ่ซึ่งค่าใช้จ่ายถูกกว่า และเรียนเสาร์-อาทิตย์ รวมระยะเวลาสามเดือน พวกผมไม่มีเวลาขนาดนั้นเพราะต้องเดินทางมาจาก หาดใหญ่จึงขอให้ทาง สถาบันจัดครูฝึกมาสอนให้เฉพาะกิจ 7 วัน เริ่มตั้งแต่09:00-21:00 ทุกวันโดยวันสุดท้ายเป็นการสอบข้อเขียนในช่วงเย็น,และช่วงเช้า-บ่าย สอบทักษะการใช้อาวุธปืน.
#14ปีผ่านไป
ชีวิน อัจฉริยะฉายTony Jaa Tony Jaa Official

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ