ผมไม่ชอบเรื่องการเมือง [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

#ผมไม่ชอบเรื่องการเมือง
#ต๊ะ นายบอกมึงไม่ยุ่งการเมืองแล้วมึงไปอารักขา พระพุทธะได้ไง?
#อยากรู้ใช่ไหม/ใช่/อ่านนะเพื่อน.
#เสียงโทรศัพท์
ชีวิน พี่มีเรื่องรบกวนให้ขึ้นมาดูแลอารักขาที่กทม.หน่อย /ใครครับ? อาจารย์พี่ พี่เคยบวชเรียนอยู่กับท่าน /ได้ครับ.
#บอกภรรยา พี่ผู้การให้ไปอารักขา อาจารย์ท่าน/ใครอ่ะ?/ไม่รู้/แล้วไม่ถามรายละเอียดล่ะ เห็นเคสอื่นถามเยอะเลย/ใช่ แต่ครั้งนี้ คืออาจารย์ที่พี่ผู้การเคยบวชเรียนด้วย แค่คำว่า”อาจารย์”ไม่มีคำถามอีก พี่เข้าใจ คนที่มีครูบาอาจารย์ในหัวใจ.
#แค่ประโยคเดียว”ไปดูแลครูบาอาจารย์พี่หน่อย”/ครับ ไม่มีคำถาม ไม่ต้องอธิบาย ครูของพี่ ก็เหมือนครูของผม จะดูแลด้วยชีวิต. 
ชีวิน อัจฉริยะฉาย.

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ