ดาบที่ทางโรงเรียนเคยได้จัดสร้าง

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

1.  ดาบชาตาตนจัดสร้างไว้ 18 เล่มปี 2549
2. ดาบยอดธง๑ จัดสร้าง 10 เล่มปี 2551
3. ดาบยอดธง๒ ปี 2552 จัดสร้าง 10 เล่ม (ดาบแก้วจักรพรรดิ์)
4. ดาบเสน่หา๑ 10 เล่ม
5. ดาบสมเด็จ 4 เล่ม
6. ดาบหว้ายน่าน 6 เล่ม
7. ดาบพลพยัคฆ์ 10 เล่ม
8. ดาบเสน่หา๒ 7 เล่ม
9. ดาบไทยทรงญี่ปุ่น 5 เล่ม

Coures

More to explorer

งานพิธีไหว้ครู

งานพิธีไหว้ครูในทุก ๆ ปี ทางศูนย์ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด หรือสำนักไทฟูเต๋า ไท้ ฉี เฉวียน จะมีการจัดงาน

ความหมาย…ไทฟูโด (TaiFuDo)

ไท หมายถึง สภาวะการณ์, ความเป็นอิสระ, ปรัชญาอันสูงสุดในด้านจิตใจ หมายถึง ความหนักแน่นเป็นกลาง ฟู มาจ

Course TaiFuDo

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Course Tai Chi

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Shopping Basket