หมวด 1 บนเบาะ

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

ทักษะบนพื้นด้วยหลักการ 8 อย่าง
1. หลบ-หลีก
2. ปัด-ป้อง
3. ตอบ-โต้
4. จู่โจม
5. ชิงชก-ชิงคม
6. ติด-ตาม
7. ต่อเนื่อง
8. ซ้ำเติม

การควบคุมลงพื้น
ใช้เพียงสิบเทคนิค ที่เรียบง่าย เราไม่มีแข่งขัน เราใช้เพียงป้องกัน  เมื่อจำต้องล้มลงบนพื้น ควรจะมีทักษะการเข้าปล้ำหรือการควบคุมบนพื้นไว้บ้าง แต่การป้องกัน แค่เราปลอดภัยจากการโจมตี แล้วรีบล่าถอย คงเพียงพอ อย่าคิดสู้ เพราะสู้คือหยุด ป้องกันคือก่อนเกิดเหต

ท่าทุ่มในไทฟูโด
ใช้หลักทวิลักษณ์หนึ่งเทคนิค สองท่า สามสิบเทคนิค หกสิบท่า ใช้ทั้งในรูปแบบตั้งรับ และเทคนิคโจมตี เวลาฝึกเข้าคู่ ช่วยกันฝึกไม่เน้นใช้ทักษะเดียว ในจังหวะเดียว แต่ให้ฝึกใช้ทักษะหลายๆทักษะ เมื่อช่วยกันฝึก ใช้กำลังให้น้อย ใช้ทักษะที่ฝึกมาให้มาก

ยามฝึก : ฝึกกำลัง, มวย, ใจ
ยามใช้ : ใจ, กำลัง, มวย

Coures

More to explorer

งานพิธีไหว้ครู

งานพิธีไหว้ครูในทุก ๆ ปี ทางศูนย์ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด หรือสำนักไทฟูเต๋า ไท้ ฉี เฉวียน จะมีการจัดงาน

ความหมาย…ไทฟูโด (TaiFuDo)

ไท หมายถึง สภาวะการณ์, ความเป็นอิสระ, ปรัชญาอันสูงสุดในด้านจิตใจ หมายถึง ความหนักแน่นเป็นกลาง ฟู มาจ

Course TaiFuDo

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Course Tai Chi

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Shopping Basket