• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 23:00

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

ลำดับขั้นสายในไทฟูโด [TaiFuDo Academy]

ลำดับขั้นสายในไทฟูโด [TaiFuDo Academy]
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

ลำดับขั้นวิทยฐานะของผู้ฝึก

โดยปกติการเรียนรู้ศิลปะฯ ในอดีตไม่มีการแบ่งชั้นสาย แต่รู้กันในสำนักอยู่ระหว่างศิษย์กับอาจารย์  หากศิษย์คนใด มีฝีมือพร้อมที่จะสอนหรือจนหลักสูตรอาจารย์จะเป็นผู้บอกกล่าวให้รู้ และประกาศให้รู้ในหมู่ศิษย์ทุกคนในสำนัก แต่ปัจจุบันได้มีการแบ่งข้างซ้ายเพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้ฝึกเกิดความมานะในการฝึกฝนต่อไป

Level

Beginner

Primary Level

สายขาว

Second Level

สายเหลืองแถบเขียว 1 แถบ หรือ สายเหลือง

Third Level

สายฟ้าแถบเขียว 2 แถบ หรือ สายฟ้า/สีน้ำเงิน

Fourth Level

สายเขียว

Fifth Level

สายเขียวแถบน้ำตาล 1 แถบ

Sixth Level

สายเขียวแถบน้ำตาล 2 แถบ

Intermediate

Seventh Level

สายน้ำตาล

Eighth Level

สายน้ำตาลแถบดำ 1 แถบ

Ninth Level

สายแดง

Advance (Leader)

Tenth Level

สายดำ

Black Bell First Level

สายดำ 1 ดั้ง

Instructor (Leader)

Black Bell Second Level

สายดำ 2 ดั้ง

Black Bell third Level

สายดำ 3 ดั้ง

Black Bell Fourth Level

สายดำ 4 ดั้ง

Master

Black Bell Fifth Level

สายดำ 5 ดั้ง

ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสายดำ เป็นเพียงการฝึกหลักพื้นฐานเท่านั้น หากจะฝึกพื้นฐานจนเข้าใจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-3 ปี จากนั้นจึงค่อยฝึกในคลับขั้นสูงต่อไป

หมายเหตุ สายแดงแบ่งออกเป็น 2 กรณี

  1. สำหรับผู้ที่เคยฝึกผ่านการฝึกในศิลปะฯ แขนงอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ก็จะได้คาดสายเอวสีแดง เพื่อเป็นการให้เกียรติในฐานะผู้ที่เคยฝึกศิลปะแขนงอื่นมาแล้ว แต่ก็ยังต้องฝึกหลักการของศิลปะไทฟูโดอย่างน้อยอีก 1 ปี จากนั้นเมื่อผ่านการทดสอบถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นถึงขั้นสายดำ
  2. ผู้ฝึกตามขั้นตอนของไทยคือดูก่อนจะถึงขั้นสายดำ จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี เพื่อฝึกฝนพื้นฐานให้แน่นและเข้าใจมากยิ่งขึ้นจนชำนาญ เพื่อคุณภาพของวิชามวย จากนั้นเมื่อผ่านการทดสอบก็จะใส่สายคาดเอวสีดำ

ไทฟูโดยังแบ่งสายสูงขึ้นไปอีก โดยที่ผู้ฝึกฝนทุกขั้นตอนจนเข้าใจและมีความชำนาญเนื้อในทุก ๆ 1 ปี จะมีการทดสอบความรู้ ความสามารถของผู้ฝึก เมื่อผ่านการทดสอบจนถึงระดับขั้นสายดำชั้น 2  จะได้ยกระดับเป็นครูฝึกได้

Coures

Course Bodyguard [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Bodyguard (บอดี้การ์ด)ทฤษฎีงานอารักขา, รูปขบวนการเดิน,​ การเข้าควบคุมสถานการ

Read More »

Course TaiFuDo [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Taifudo (ไทฟูโดคลาสผู้ใหญ่) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ (รับร

Read More »

Course Tai Chi [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Tai Chi (ไทเก็ก)โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระ

Read More »

Course Muay Thai [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Muay THai hattayut (มวยไทยหัตถยุทธ) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุ

Read More »

Course Wing Chun [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Wing Chun (หวิงชุน)โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Read More »

Course Kung Fu [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Kung Fu กังฟูโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรว

Read More »

More to explorer

ความรู้เบื้องต้น

การทำความเคารพ ความหมายทั้ง 5 ของนิ้วมือ บิดามารดา,ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์,ผู้มีพระคุณ เพื่อน,ศิษย์

Read More »

หลักสูตร P.S.C [TaiFuDo Bodyguard]

#หลักสูตรP.S.C. 1 การขึ้นอาวุธมีซองปืน โดยใส่เสื้อเชิ๊ตคลุม ฝึกทักษะกันดูนะครับ.ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริ

Read More »

งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้เจ้าหน้าที่อารักขาใช้อายุปืนได้ [TaiFuDo Bodyguard]

งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้เจ้าหน้าที่อารักขาใช้อายุปืนได้ แต่ระบบการฝึกฝน ยังคงมีคว

Read More »

จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธ [TaiFuDo Bodyguard]

จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธมันมีผลหลังจาก การใช้อะไรบ้าง?-

Read More »