ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด [TaiFuDo Academy]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

COURSE TAIFUDO

ไทฟูโดครบเครื่องเรื่องการต่อสู้ป้องกันตัว จุดเด่นของการต่อสู้ทั้งหมัด เท้า เข่า ศอก คว้าหัก จับทุ่มและปล้ำบนพื้นศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ไทฟูโดรวบรวมและถ่ายทอดได้อย่างลงตัวไม่เน้นแรงกระแทกแต่อาศัยหลักการของวิชามวยอ่อน ย้อนแรง ยืมแรงและผ่อนแรงจึงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เพิ่มสัญชาตญาณและศักยภาพในการต่อสู้ป้องกันตัว
 • ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • เสริมบุคลิกภาพที่ดี
 • สร้างความเป็นผู้นำ
 • ฝึกฝนสมาธิในการเคลื่อนไหว ฝึกควบคุมอารมณ์ ได้มากขึ้น
 • เพิ่มสติและไหวพริบ รู้จักแก้สถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาในการเรียนจะเริ่มจากขั้นพื้นฐานและค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามลำดับโดยคอร์สแรกจะเริ่มจากทักษะบนเบาะก่อน เพื่อให้รู้ถึงวิธีในการล้มอย่างปลอดภัยและถูกต้อง สามารถนำไปใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงในชีวิตประจำวันและจะมีการเพิ่มท่าการคว้าจับเบื้องต้นซึ่งจะเป็นหลักการสำคัญที่นำไปสู่ท่าคว้าจับในระดับสูงขึ้นซึ่งต้องใช้ความเข้าใจใน
การฝึกฝน ไม่จำเป็นสำหรับการจดจำและเมื่อฝึกฝนมากขึ้นจะมีทักษะการทุ่มการปล้ำเพิ่มขึ้นตามลำดับของการเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอแนะนำให้นักเรียนมาเรียนคอร์สต่อเนื่องอย่าง น้อย 2 คอร์สขึ้นไป ซึ่งจะสามารถเพิ่มทักษะความชำนาญ สร้างสัญชาติญาณและศักยภาพในการต่อสู้ป้องกันตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมรับกับทุกสถานการณ์

ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด

เป็นศาสตร์และศิลปะแขนงหนึ่งที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับยุคในปัจจุบันทั้งยังฝึกฝนให้ทุกเพศทุกวัย เป็นทั้งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้เข้าใจหลักการป้องกันตัวทั้งยังสามารถสร้างเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายและให้พร้อมทางด้านจิตใจ

การฝึกและท่าทางการร่ายรำเน้นความยืดหยุ่นมีทั้งอ่อนและแข็ง อ่อนใช้ในการตั้งรับ แข็งใช้ในการรุกหนักและเบา สูงและต่ำ ใช้หลักของหยินหยาง มือเท้าประสานกันการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง มือใช้กระทำ เอวเป็นแกนหมุน เท้าใช้เคลื่อนไหว เมื่อตั้งรับต้องเตรียมรุกเมื่อบุกต้องเตรียมปัดป้อง

ไทฟูโดเน้นหลักสำคัญ 3 ประการ

 1. การฝึกเน้นย้ำการฝึกหัดพื้นฐานเป็นสำคัญ
 2. หลักการฝึกค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเรียนรู้การฝึกควบคุมลมหายใจ
 3. ประยุกต์วิธีการป้องกันตัวจากท่ารำให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

จำแนกรูปแบบการฝึกเป็น 3 ส่วน

 1. การฝึกในท่านั่ง
 2. การฝึกในท่ายืน
 3. การฝึกในท่านอน

แบ่งลักษณะของศิลปะไทฟูโด 3 ลักษณะ

 1. ไทฟูโดในรูปแบบของมวยแข็ง
 2. ไทฟูโดในรูปแบบของมวยอ่อน
 3. ไทฟูโดในรูปแบบหลักการป้องกันตัว

ลำดับขั้นวิทยฐานะของผู้ฝึก

โดยปกติการเรียนรู้ศิลปะฯ ในอดีตไม่มีการแบ่งชั้นสาย แต่รู้กันในสำนักอยู่ระหว่างศิษย์กับอาจารย์  หากศิษย์คนใด มีฝีมือพร้อมที่จะสอนหรือจนหลักสูตรอาจารย์จะเป็นผู้บอกกล่าวให้รู้ และประกาศให้รู้ในหมู่ศิษย์ทุกคนในสำนัก แต่ปัจจุบันได้มีการแบ่งข้างซ้ายเพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้ฝึกเกิดความมานะในการฝึกฝนต่อไป

Black Bell Fifth Level

สายดำ 5 ดั้ง

ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสายดำ เป็นเพียงการฝึกหลักพื้นฐานเท่านั้น หากจะฝึกพื้นฐานจนเข้าใจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-3 ปี จากนั้นจึงค่อยฝึกในคลับขั้นสูงต่อไป

หมายเหตุ สายแดงแบ่งออกเป็น 2 กรณี

 1. สำหรับผู้ที่เคยฝึกผ่านการฝึกในศิลปะฯ แขนงอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ก็จะได้คาดสายเอวสีแดง เพื่อเป็นการให้เกียรติในฐานะผู้ที่เคยฝึกศิลปะแขนงอื่นมาแล้ว แต่ก็ยังต้องฝึกหลักการของศิลปะไทฟูโดอย่างน้อยอีก 1 ปี จากนั้นเมื่อผ่านการทดสอบถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นถึงขั้นสายดำ
 2. ผู้ฝึกตามขั้นตอนของไทยคือดูก่อนจะถึงขั้นสายดำ จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี เพื่อฝึกฝนพื้นฐานให้แน่นและเข้าใจมากยิ่งขึ้นจนชำนาญ เพื่อคุณภาพของวิชามวย จากนั้นเมื่อผ่านการทดสอบก็จะใส่สายคาดเอวสีดำ

ไทฟูโดยังแบ่งสายสูงขึ้นไปอีก โดยที่ผู้ฝึกฝนทุกขั้นตอนจนเข้าใจและมีความชำนาญเนื้อในทุก ๆ 1 ปี จะมีการทดสอบความรู้ ความสามารถของผู้ฝึก เมื่อผ่านการทดสอบจนถึงระดับขั้นสายดำชั้น 2  จะได้ยกระดับเป็นครูฝึกได้

More To Explore

blank
General

โครงการอบรมพื้นฐานทักษะการป้องกันตัว [วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564]

โครงการอบรมพื้นฐานทักษะการป้องกันตัว ชมรมศิลปะการป้องกันตัว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุ

blank
General

ไทฟูโด (Tai Fu Do) ศาสตร์มวยไทยในศิลป์ผสม [TaiFuDo Academy]

ถ้ากรุงศรีมีสิบขนมต้ม อยุธยาคงไม่ล่มแหลกสลาย วิชามวยมึงเลิศประเสริฐชาย ลบลายทหารกล้าพม่ากู นับแต่ครั้งเจ้าอังวะประกาศเกียรติ ไม่มีใครกล้าเหยียดฤาลบหลู

blank
General

ผู้ทรนง【Official Audio】

เพลง : ผู้ทรนง ทำนอง : ธวัช พัฒนกูล คำร้อง : ดนัย บุญเจริญสุขพิศาล เรียบเรียง : ธวัช พัฒนกูล Mix mastering Ae studio Edit vocal Kanthurak Nobung ติดต่

blank
General

คุณธรรม (ไทฟูโด)【Official Audio】

เพลง : คุณธรรม (ไทฟูโด) ทำนอง : สงคราม ศศิอังกูร คำร้อง : สงคราม ศศิอังกูร เรียบเรียง : ธวัช พัฒนกูล Mix mastering Ae studio Edit vocal Kanthurak Nobu

blank
China

สายมวยยิปคินวิงชุน (วิงชุนเรือแดง)

#เกี่ยวกับสายมวยยิปคินวิงชุน (วิงชุนเรือแดง)#รวมบทความเรื่อง “ยิปกิ่นหวิงชุน”“ยิปกิ่นหวิงชุนควิ่น” ตอนที่ 1 “ผู้ก่อตั้ง&

blank
Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ