TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

พื้นฐานท่าม้า 5 ท่า

พื้นฐานท่าม้า 5ท่า
ม้าคร่อมแพะ
ม้าสี่เรียบ
ม้าเหยียดยาว
ม้าจิก
ม้าไข้ว

ท่ามือ
หมัดธรรมชาติ
.หมัดมาตรฐาน
.ฝ่ามือเดี่ยว
.ฝ่ามือคู่
.กรรไกรคู่
.ปิดฟ้าดิน.

-การเดินม้า
-กระโดดม้า.

ท่ารำไทฟูโด.
-ท่าพื้นฐานท่าเท้า 5 ท่า
-ท่าพื้นฐานท่าปัด 4 ท่า.

ฝึกการหายใจ.
1.การปรับลมปราณ สามระดับ.
2.การอัดลม.
3.การรีดลม.
4.การคายลม.

-การฝึกกระกระแทก-เพื่อสร้างความแกร่งให้กล้ามเนื้อร่างกายและรับแรงกระแทกได้.
-หลักหมัดเบญจภาค.
.ท่ารำหมัดเบญจภาค.
-หลักหมัดซ่อนกล.
-หลักหมัดพรางตา./อื่นๆ

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

You're currently offline