TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

พื้นฐานท่าม้า 5 ท่า

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email
Share on pinterest
Share on print

พื้นฐานท่าม้า 5ท่า
ม้าคร่อมแพะ
ม้าสี่เรียบ
ม้าเหยียดยาว
ม้าจิก
ม้าไข้ว

ท่ามือ
หมัดธรรมชาติ
.หมัดมาตรฐาน
.ฝ่ามือเดี่ยว
.ฝ่ามือคู่
.กรรไกรคู่
.ปิดฟ้าดิน.

-การเดินม้า
-กระโดดม้า.

ท่ารำไทฟูโด.
-ท่าพื้นฐานท่าเท้า 5 ท่า
-ท่าพื้นฐานท่าปัด 4 ท่า.

ฝึกการหายใจ.
1.การปรับลมปราณ สามระดับ.
2.การอัดลม.
3.การรีดลม.
4.การคายลม.

-การฝึกกระกระแทก-เพื่อสร้างความแกร่งให้กล้ามเนื้อร่างกายและรับแรงกระแทกได้.
-หลักหมัดเบญจภาค.
.ท่ารำหมัดเบญจภาค.
-หลักหมัดซ่อนกล.
-หลักหมัดพรางตา./อื่นๆ

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

You're currently offline