*เว็บไซต์กำลังปรับปรุง*

ศิลปะการป้องกันตัวและลำดับขั้นวิทยฐานะของผู้ฝึกไทฟูโด

ศิลปะการป้องกันตัวและลำดับขั้นวิทยฐานะของผู้ฝึกไทฟูโด
4P1A0873 (Web H)

ไทฟูโด ครบเครื่องเรื่องการต่อสู้ป้องกันตัว จุดเด่นของการต่อสู้ทั้งหมัด เท้า เข่า ศอก คว้าหัก จับทุ่มและปล้ำบนพื้นศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ “ไทฟูโด” รวบรวมและถ่ายทอดได้อย่างลงตัวไม่เน้นแรงกระแทกแต่อาศัยหลักการของวิชามวยอ่อน ย้อนแรง ยืมแรงและผ่อนแรงจึงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนไทฟูโด

 • เพิ่มสัญชาตญาณและศักยภาพในการต่อสู้ป้องกันตัว
 • ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • เสริมบุคลิกภาพที่ดีให้กับตนเอง
 • สร้างความเป็นผู้นำ
 • ฝึกฝนสมาธิในการเคลื่อนไหว ฝึกควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้น
 • เพิ่มสติและไหวพริบ รู้จักแก้สถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาในการเรียนไทฟูโดนั้นจะเริ่มจากขั้นพื้นฐานและค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามลำดับโดยคอร์สแรกจะเริ่มจากทักษะบนเบาะก่อน เพื่อให้รู้ถึงวิธีในการล้มอย่างปลอดภัยและถูกต้อง สามารถนำไปใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงในชีวิตประจำวันและจะมีการเพิ่มท่าการคว้าจับเบื้องต้นซึ่งจะเป็นหลักการสำคัญที่นำไปสู่ท่าคว้าจับในระดับสูงขึ้นซึ่งต้องใช้ความเข้าใจใน
การฝึกฝน ไม่จำเป็นสำหรับการจดจำและเมื่อฝึกฝนมากขึ้นจะมีทักษะการทุ่มการปล้ำเพิ่มขึ้นตามลำดับของการเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอแนะนำให้นักเรียนมาเรียนคอร์สต่อเนื่องอย่าง น้อย 2 คอร์สขึ้นไป ซึ่งจะสามารถเพิ่มทักษะความชำนาญ สร้างสัญชาติญาณและศักยภาพในการต่อสู้ป้องกันตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมรับกับทุกสถานการณ์

ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด (Taifudo)

เป็นศาสตร์และศิลปะแขนงหนึ่งที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับยุคในปัจจุบันทั้งยังฝึกฝนให้ทุกเพศทุกวัย เป็นทั้งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้เข้าใจหลักการป้องกันตัวทั้งยังสามารถสร้างเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายและให้พร้อมทางด้านจิตใจ

การฝึกและท่าทางการร่ายรำเน้นความยืดหยุ่นมีทั้งอ่อนและแข็ง อ่อนใช้ในการตั้งรับ แข็งใช้ในการรุกหนักและเบา สูงและต่ำ โดยใช้หลักของหยินหยาง มือและเท้าประสานกัน การเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง มือใช้กระทำ เอวเป็นแกนหมุน เท้าใช้เคลื่อนไหว เมื่อตั้งรับต้องเตรียมรุกเมื่อบุกต้องเตรียมปัดป้อง

ไทฟูโดเน้นหลักสำคัญ 3 ประการคือ

 1. การฝึกเน้นย้ำการฝึกหัดพื้นฐานเป็นสำคัญ
 2. หลักการฝึกค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเรียนรู้การฝึกควบคุมลมหายใจ
 3. ประยุกต์วิธีการป้องกันตัวจากท่ารำให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

จำแนกรูปแบบการฝึกเป็น 3 ส่วนคือ

 1. การฝึกในท่านั่ง
 2. การฝึกในท่ายืน
 3. การฝึกในท่านอน

แบ่งลักษณะของศิลปะไทฟูโด 3 ลักษณะคือ

 1. ไทฟูโดในรูปแบบของมวยแข็ง (กังฟู หรือ มวยจีน)
 2. ไทฟูโดในรูปแบบของมวยอ่อน (กังฟู หรือ มวยจีน)
 3. ไทฟูโดในรูปแบบหลักการป้องกันตัว

ลำดับขั้นวิทยฐานะของผู้ฝึกในศาสตร์ไทฟูโด

โดยปกติแล้วการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ ในอดีตไม่มีการแบ่งชั้นสายแต่จะรู้กันในสำนักระหว่างศิษย์กับอาจารย์ หากศิษย์คนใดมีฝีมือพร้อมที่จะสอน หรือจนกว่าอาจารย์จะเป็นผู้บอกกล่าวให้รู้และประกาศให้รู้กันในหมู่ศิษย์ทุกคนในสำนัก แต่ปัจจุบันได้มีการแบ่งลำดับสายเพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้ฝึกเกิดความมานะในการฝึกฝนต่อไป

ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสายดำ เป็นเพียงการฝึกหลักพื้นฐานเท่านั้น! หากจะฝึกพื้นฐานจนเข้าใจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-3 ปี จากนั้นจึงค่อยฝึกในหลักสูตรขั้นสูงต่อไป

หมายเหตุ สายแดงแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

 1. สำหรับผู้ที่เคยฝึกผ่านการฝึกในศิลปะฯ แขนงอื่นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ก็จะได้คาดสายเอวสีแดง เพื่อเป็นการให้เกียรติในฐานะผู้ที่เคยฝึกศิลปะแขนงอื่นมาแล้ว แต่ก็ยังต้องฝึกหลักการของศิลปะไทฟูโดอย่างน้อยอีก 1 ปี จากนั้นเมื่อผ่านการทดสอบถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นถึงขั้นสายดำ
 2. ผู้ที่ฝึกตามขั้นตอนของไทฟูโดก่อนจะถึงขั้นสายดำ จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี เพื่อฝึกฝนพื้นฐานให้แน่นและเข้าใจมากยิ่งขึ้นจนชำนาญ เพื่อให้คงคุณภาพของวิชามวย จากนั้นเมื่อผ่านการทดสอบแล้ว ก็จะใส่สายคาดเอวสีดำ

ไทฟูโด นั้นยังแบ่งสายสูงขึ้นไปอีก โดยที่ผู้ฝึกฝนทุกขั้นตอนจนเข้าใจและมีความชำนาญมากขึ้น ในทุกๆ 1 ปี จะมีการทดสอบความรู้และความสามารถของผู้ฝึก เมื่อผ่านการทดสอบจนถึงระดับขั้นสายดำชั้น 2 จะได้รับการยกระดับให้เป็นครูฝึกได้

ติดต่อเรา

บทความและข่าวสารอื่นๆ

two-judokas-fighters-fighting-men (2) (Web H)
ยูโด (Judo) เป็นศิลปะการต่อสู้และกีฬาที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น มีความหมายว่า “ทางแห่งความ...
4P1A0873 (Web H)
หาดใหญ่ เมืองใหญ่ในภาคใต้ของประเทศไทย ไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและอาห...
4P1A0873 (Web H)
ยิวยิตสู หรือในภาษาญี่ปุ่นว่า จูจุสึ (ญี่ปุ่น: 柔術; โรมาจิ: jūjutsu) เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีรากฐานลึก...
4P1A0873 (Web H)
"ไอกิโด" เขียนคำ "คิ" ในแบบตัวอักษรดั้งเดิม
4P1A0873 (Web H)
จากใจผู้เรียบเรียงในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมนะเหรอ? ผมต้องใ...
Before you continue to use Taifudo Academy
We use required cookies for site navigation, purchasing, improving your browsing experience to:
 • Provide you with services described on the Sites, general administrative and performance functions, and support services;
 • Operate the Sites and verify your identity when you sign in to any of our Sites;
 • Inform you about company news and give updates on our services;
 • Carry out technical analysis to determine how to improve the Sites and services we provide;
 • Track outages and protect against spam and fraud.
If you choose to “Accept all,” we will also use cookies and data to:
 • Improve site performance;
 • Deliver and measure the effectiveness of ads;
 • Show personalized content and ads, depending on your settings.
You can always change your browser settings and other ways to reject cookies. To learn more, please visit www.allaboutcookies.org.