Taifudo Academy

หลักสูตรอาวุธปืน

Artboard 1 copy@2000x 100 Website Taifudo Academy
Taifudo Bodyguard

หลักสูตร : รับสอนยิงปืน (หน่วยงานรัฐและเอกชน)

  • หลักสูตรการยิงปืนพกสั้น
  • หลักสูตรการฝึกอบรมบอดี้การ์ด

***มีปืนหรือยังไม่มี…ก็สามารถเรียนได้***

AZE 7884 Website Taifudo Academy

เปิดสอนหลักสูตร

วันเรียน
และเวลาเรียน

เรียนวันจันทร์ – วันอาทิตย์
เวลา 17.00 น. – 20.00 น.