TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

เชิงชักดาบ

       ในศาสตร์พลพยัคฆ์ ในหมวดการฝึกท่าชักดาบ. มี 10 ท่า ได้รวบรวมจาก พ่อครู,เพื่อนยุทธชาวเหนือ แต่ล่ะคนจะมีรูปแบบการชักดาบเฉพาะตน ผมได้พัฒนาโดยใช้แนวทางการชักดาบแบบญี่ปุ่นที่มีขั้นตอนการชักดาบ จน เก็บดาบเข้าฝัก ต้องพัฒนาให้เป็นระบบมีรูปแบบที่ถ่ายทอดสืบต่อกันได้อย่างเป็นขั้นตอน.ทำไว้ในศิษย์ที่จะมารับวิชาจากเรา ต้องรูปแบบในการถ่ายทอดและสืบทอดต่อไปได้

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

You're currently offline