Taifudo Academy

สิบตรีณัฐพงษ์ เพ็ชรธนู (อาจารย์หนึ่ง เพ็ชรธนู)

thiland xinwu@2000x 100 logo

สิบตรีณัฐพงษ์ เพ็ชรธนู (อาจารย์หนึ่ง เพ็ชรธนู)

สิบตรีณัฐพงษ์ เพ็ชรธนู
อาจารย์หนึ่ง เพ็ชรธนู
สมาชิกทั่วไป

อดีตทหารผ่านศึกรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ราชกิจจานุเบกษาปี 53

ที่อยู่ : ภูมิลำเนาเดิม เป็นชาวคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตั่งแต่ปี 2552 ได้เปิดสำนักสักยันต์ รับสอนและรับประกอบพิธีกรรมให้ความรู้ในศาสตร์สาขาอักขระเลขยันต์และพิธีกรรมโบราณ ศาสตร์ต่างๆตามแบบความเชื่อชาวบ้านท้องถิ่น ให้แก่ผู้ที่มีความศรัทธาและสนใจ ณ.บ้านด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลาและอีกหลายๆประเทศเช่น จีน ฮ่องกง สิงค์โปร มาเลเซีย เวียดนาม มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวยุโรปและเอเชีย

เพราะมีจิตใจที่รักและเจตนารมณ์เดียวกันในการที่จะช่วยรักษาศาสตร์ศิลป์ในทุกๆแขนง