Taifudo Academy

ครูโกวิท ยงศิริ

thiland xinwu@2000x 100 logo

ครูโกวิท ยงศิริ

ครูโกวิท ยงศิริ
สมาชิกกิตติมศักดิ์

ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้สืบทอดสายมวยไทยทวีสิทธิ์และวิชากระบี่กระบองสายครูนาค เทพหัสสิดิน (สายกรมพลศึกษา)

ประวัติ :
อดีตนักกีฬามวยสากล รองแชมป์เวทีลุมพินีและวราชดำเดิน
เคยเป็น คู่ซ้อมให้กับ โผน กิ่งเพชร แชมป์เปี้ยนโลก คนแรกของประเทศไทย
เคยเป็นคู่ซ้อมให้กับนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นตัวแทนทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ก่อนเกษียณราชการได้ รับตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
และหัวหน้าผู้ฝึกสอน มวยไทย มวยสากล จังหวัดฉะเชิงเทรา

ครูโกวิท ยงศิริ
เป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการมวยไทยทวีสิทธิ์วิชากระบี่กระบองสายครูนาค เทพหัสสิดินและมวยสากลโดยสอนให้กับลูกศิษย์มากมายและขัดเกลาอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีมีศีลธรรมและยังแน่วแน่ในการสืบสานปณิธานต่อจากครูบาอาจารย์ในการสืบทอดวิชามวยไทยทวีสิทธิ์และวิชากระบี่กระบองสายครูนาค เทพหัสสิดินให้ธำรงสืบไป

ด้วยเกียรติคุณ และผลงานเป็นที่ประจักษ์คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “ครูโกวิท ยงศิริ” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่