Taifudo Academy

นายโฆสิต วุฒิกุลพานิช

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายโฆสิต วุฒิกุลพานิช

นายโฆสิต วุฒิกุลพานิช
หมอขลุ่ย หรือ เล้ง
สมาชิกทั่วไป
หมอจัดกระดูก

ประวัติ :
- ครอบแก้ว นวดแผนไทย
- ครูฝึกมวยหวิงชุน ระดับหก สายอาจารย์อนันต์ ทินะพงษ์
- มวยไท่เก็กสายเจิ้งมั่นชิง รุ่นแปด (นับแต่อาจารย์เจิ่งมั่นชิง รุ่นห้า)

สนใจร่วมฝึกมวย และเข้าร่วมกับกลุ่ม
Lheng Wuttigunpharnit
Lheng Wuttigunpharnit