Taifudo Academy

พระวิชยุทธ อินทปัญโญ (พุทธิรินโน)

thiland xinwu@2000x 100 logo

พระวิชยุทธ อินทปัญโญ (พุทธิรินโน)

พระวิชยุทธ อินทปัญโญ (พุทธิรินโน)
พระขวัญเมือง
สมาชิกกิตติมศักดิ์
พระ

เกิด : วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2508 ปี มะเส็ง  อายุ : 53 บวชได้ 14 พรรษา

บวชครั้งแรกตอนอายุ 24 พ.ศ 2531 ที่วัดหม้อคำตวงแต่ต้องสึกออกไปเพื่อช่วยงานของทางมารดาจวบจนมาถึงพ.ศ2547 ได้กลับมาบวชอีกครั้งโดยช่วงที่สึกออกไปไม่ได้มีครอบครัวเลยช่วยงานทางครอบครัวตลอดยังเข้าๆออกวัดเพื่อไปเรียนกรรมฐานและวิชาต่างๆ
ท่านพระครูโสภิตสีลาจารวัดดอกเอื้ององค์อุปัชฌาย์

ศิลปะการต่อสู้ : ศึกษาเจิงจากบิดาและครูบาอาจารย์หลายคนพ่อครูปุ้น ช่างเหล็กขุนยวม,พ่อหล้า สิงห์คำแม่แจ่ม,พ่อดวง จันทร์สีมาแม่แจ่มมีครูพักลักจำอีกหลายคน

ประวัติการเรียนกรรมฐานและวิชาต่างๆ  :
พระครูมงคลคุณาธร(คำปัน นันทิโย)วัดหม้อคำตวงมีศักดิ์เป็นตาเพราะว่าเป็นลูกบวชของปู่ทวดและเป็นอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานและเวทวิทยาคม
หลวงปู่ท่านพระครูจันทสมานคุณ(หล้า จันโท)วัดป่าตึงสันกำแพง เป็นผู้สอนเวทวิทยาคมมนต์ธรณีสารๆลๆ
หลวงปู่ท่านพระครูพัฒรกิจจานุรักษ์(ไชยวงศ์ ชินวังโส)วัดพระพุทธบาทห้วยต้มผู้ให้กรรมฐานและสอนวิธีต่างๆ
ท่านพระครูบาบุญชุ่ม ญานสังวโรให้กรรมฐานแนวปฏิบัติ

-