Taifudo Academy

นายณกรกฤต กนกปุณยโชติ (เก็ต)

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายณกรกฤต กนกปุณยโชติ (เก็ต)

นายณกรกฤต กนกปุณยโชติ
เก็ต
สมาชิกทั่วไป
ผู้คัดปลาและนำเข้าปลามังกร

ที่อยู่ : อาศัยอยู่ในเมืองจังหวัดสงขลา

การศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ธัญบุรี)

อาชีพ :
เป็นเว็บโปรแกรมเมอร์และร่วมทีมพัฒนาให้กับหลายบริษัท และออกแบบโมมายคอนเทนต์
ปัจจุบันเป็นผู้คัดปลาและนำเข้าปลามังกร รวมทั้งส่งออกปลาสวยงามของไทย

เพราะชอบศึกษาประวัติศาสตร์ของจีนเป็นทุนเดิม รวมถึงศิลปะการต่อสู้ของจีน ยิ่งรู้ว่ามีกลุ่มซินอู่ที่รวบรวมกลุ่มคนที่รักในสิ่งเดียวกันจึงอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิก
Nakarakrit Kanokpunyachot (Get LongJiang Arowana)
Nakarakrit Kanokpunyachot (Get LongJiang Arowana)