Taifudo Academy

ครูธาเนตย์ อรัญยะนาค

thiland xinwu@2000x 100 logo

ครูธาเนตย์ อรัญยะนาค

ครูธาเนตย์ อรัญยะนาค
พันธมิตรซินอู่

- เคยสังกัดกองร้อยจู่โจม ทหารพราน ค่ายปักธงชัย ตำแหน่งหัวหน้าชุดควบคุม
- เกิดเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2509
- มีวาสนาได้พบ ชายชรา ที่วัดแห่งหนึ่ง ได้รับความเมตตาให้ข้าวให้น้ำหลังจากเดินทางมาไกลในวัย16 ปี ออกจากบ้าน
- เมื่อสอบถามจึงรู้ว่าชายชราท่านคือครูสมัย เมษะมาน ครูดีศรีสยามแห่งสำนักดาบพุทไธสวรรค์ จึงฝากตัวเป็นศิษย์นับแต่นั้น