Taifudo Academy

นายพงศธร หอจตุรพิธพร

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายพงศธร หอจตุรพิธพร

นายพงศธร หอจตุรพิธพร
ไช้
สมาชิกทั่วไป

ที่อยู่ : 21 ถ.ถวัลย์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

การศึกษา : คณะวิทยาการจัดการ สาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 4

ประวัติการเรียนมวย : กังฟู , ยูโด

ชอบมวยจีน