Taifudo Academy

นายวันชัย ชำนาญ (ช่างกิ่ง)

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายวันชัย ชำนาญ (ช่างกิ่ง)

นายวันชัย ชำนาญ
ช่างกิ่ง
สมาชิกทั่วไป

ที่อยู่ : อาศัยอยู่ตำบล ตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

การศึกษา : วิศวะกรรมศาสตร์โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน : เกี่ยวกับด้านมีด เคยสะสม จนผันตัวมาเป็นช่าง และได้ฝากตัวเรียนการทำมีดวิชาฮามอนและการทำมีดพื้นฐาน (ตุลาคม ปี 2558) กับช่างเทพฤทธิ์ พฤกษ์ภัทรกุล (ช่างเทพ วัวชน) ) และฝากตัวเป็นศิษย์ กับ ช่างนุ้ย เหล็กลาย (มกราคมปี 2559) มีความชอบในการทำมีดประยุกต์และงานขนบโบราณ

เพราะชอบศึกษาประวัติศาสตร์ของจีนเป็นทุนเดิม รวมถึงศิลปะการต่อสู้ของจีน ยิ่งรู้ว่ามีกลุ่มซินอู่ที่รวบรวมกลุ่มคนที่รักในสิ่งเดียวกันจึงอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิก