• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 23:00

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

taifudo academy

SEARCH

ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

Day: ตุลาคม 12, 2019

วาสนาได้พบอาจารย์คนใหม่ [TaiFuDo Academy]

#วาสนาได้พบอาจารย์คนใหม่ช่วงที่ไปงานศพอาจารย์ยิปฟุกช่อย ในงานของอ.ยิป มีจอมยุทธหลายท่านที่มา เคารพศพ หนึ่งในนั้นคือ อาจารย์จิมมี่ ผู้ก่อตั้ง อี่ลี่ฉวน

Read More »