มีนาคม 28, 2019

Take a break and read all about it

General

หัวใจ 9 อย่างไทฟูโด [TaiFuDo Academy]

หัวใจ 9 อย่างไทฟูโด หมัดสะบัด ท่าเท้าสกัด เพลงเตะจิก พลังสะเทิ้น เพลงเอกทิทะชิ้ว (มือพับเก็บ) ท่วงท่

General

หมวด 4 การใช้อาวุธ [TaiFuDo Academy]

อาวุธมีดสั้น (ขนาดสั้น) มีดสั้นไทฟูโด 8 จังหวะ อาวุธดาบ (ขนาดกลาง) 5 ท่านั่งขึ้นยืน 7 ท่าต่อเนื่อง 8

General

หมวด 2 ยืนพื้น [TaiFuDo Academy]

หลักการยืนพื้น 8 อย่าง หลบ-หลีก ปัด-ป้อง ตอบ-โต้ จู่โจม ชิงชก-ชิงคม ติด-ตาม ต่อเนื่อง ซ้ำเติม

General

หมวดที่ 3 : ประชิด [TaiFuDo Academy]

เป้าหมายกระแทก 12 จุด ตา จมูก กราม หู คอหอย ลิ้นปี่ ชายโครงหน้า อวัยวะ หัวเข่า หลังเท้า ชายโครงหลัง