พระยันต์พลพยัคฆ์ (ยันต์แม่ทัพกองอาษาพลพยัคฆ์)

พระยันต์พลพยัคฆ์ (ยันต์แม่ทัพกองอาษาพลพยัคฆ์)
สำนักดาบเมืองหาดใหญ่ Taifudo Academy

วันแรกที่ได้รับหนังรูปนี้ผมสัมผัสได้ถึงสื่อสัญญาณในขณะรับมาและถือไว้นั้น รู้สึกมีลมเย็นๆมาปะทะ แล้วขนค่อยๆลุกซู่ จนตัวสั่น ในวันนั้นผมรีบนาหนังมาผึ่งไว้เพื่อตากแดดที่ค่อนข้างแรง เมื่อนามาวางผึ่งไว้ก็ทาการอธิษฐานจิตบอกกล่าวขอขมาและอธิษฐานจิต ด้วยความเคารพต่อเจ้าของหนังรูปนี้ ว่าจะขอนามาทาเป็นเครื่องราง ให้เกิดประโยชน์ขอให้การจัดทาทุกอย่างราบรื่นสมบูรณ์ไม่มีแรงอาถรรพณ์ใดๆกลับมาทาร้ายผู้ที่ได้รับไปให้มีแต่ปกป้องและป้องกันภัยให้แก่ผู้ที่นาไปใช้ทุกท่าน ขณะกล่าวอยู่นั้นแดดที่แสงจ้า กลับร่มอย่างน่าแปลกใจ เมื่อสิ้นคาบอกกล่าวขอขมาฟ้าเปิดสว่างส่องแสงแรงกล้าดังเดิมอีกครั้งนับ เป็นสื่อสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่ง

ในวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559 ครูอมร อริยะกูลพราหมณ์ได้ทาพิธีในการขอพลีกรรมหนังรูปนี้ให้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หัวใจเสือที่ครูอมรให้ไว้พร้อมบทคาถาที่ใช้กากับ ครูอมรบอกว่ามันต้องกระโจนเข้าไปลุย หมายถึง หัวใจนะเสือนี้ใช้ในการบุก จู่โจม เน้นทางบู๊ เมื่อผมตรวจตาราฤกษ์ ได้ลงวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559 ตามปฏิทินสากล ตามฤกษ์เวลาตั้งแต่ 00:00 น. – 06:00 น. เข้าโจโรแห่งฤกษ์ เมื่อเห็นว่านะตัวนี้ใช้จู่โจม จึงเห็นว่า ฤกษ์จู่โจมนี้เหมาะในการทาจึงได้ ลงหัวใจนะเสือ นี้แบบจู่โจม สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นับตั้งแต่ได้รับหนังรูปนี้มาผมจะนิมิตเกี่ยวกับเสืออยู่บ่อยครั้ง ผมเองลองใส่ตะกรุดชิ้นแรกที่ทาขึ้น ส่วนตัวใส่แล้วใจไม่ร้อนและไม่วู่วามแต่กลับรู้สึกดี เย็นๆมีความสุข ปิติและสบายใจ ในคืนวันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2559 ผมได้นาตะกรุดที่ทาทั้งหมด ทั้งส่วนที่นาไปเข้ากรอบและใส่หลอดมาสวดบทเดินธาตุ คาถาหัวใจเสือ หลังจากเข้านอนแล้วประมาณช่วงเวลาตีสามถึงตีสี่ ก็มีแสงคล้ายแฟลช ลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ทรงกลดแผ่วาบแสงออร่าสีขาวนวลตรงตะกรุดทั้งหมดที่วางอยู่บนโต๊ะ สัญญาณเหล่านี้สื่อให้ได้รู้สึกว่าเจ้าของหนังรูปนี้ยินดีในสิ่งที่เราได้ตั้งใจทาในครั้งนี้อย่างแน่วแน่

ในงานไหว้ครูปี พ.ศ.2560 ครบรอบ 28 ปีไทฟูโดตรงกับวันอาทิตย์ที่ 12 ขึ้น 15 ค่า เดือน 4 เวลา 08.14 น. เป็นโภคาแห่งดาวมงคล การงานดี การเกษตรสมบูรณ์ การค้าค้ารุ่งเรือง การเงินคล่องตัว การศึกษาเล่าเรียน ถ้าทาปริญญาต่างไปได้ดี คนสั่งจองมีดจะได้รับ ยันต์นะขนาด 2” เป็นของกานัลเขียนมาสองแบบ เป็นยันต์นะหัวใจเสือ (ยันต์ตามที่ครูอมรให้วิชาไว้) และอีกยันต์คือยันต์นะพญาเสือ

พินธุแผ่นหนังเสือ

๏ อิมังพินธุกัมปัง กะโรมิ มังสา พยัคฆา๚๛

เรียกจิต

๏ จิตติ จิตตัง พยัคฆา คะนัง๚๛

ใช้เสกและลงคาถาล้อม

๏ ภูภะภูภิ พยัคฆา โจทะณัง เอหิมะมะ๚๛

ใช้ผูกจิตและเสกด้วยตัวเอง

๏ เอหิมะ มานะมา จิตติจิตตัง อิมัง ยะสมิงมะมะ ภูภะภูภิ พยัคฆา โจทะณัง เอหิมะมะ นะมะพะทะ๚๛
(ลงหัวใจเสือ ครูอมร อริยะกลูพราหมณ์ ถ่ายทอดให้ไว้เมื่อ 19 กันยายน พ.ศ.2559)

ดอกสาหรับกองอาษาพลพยัคฆ์ พร้อมลุยแล้ว

๏ พยัคฆ์โฆ พยัคฆ์ฆาสูญญาลัพพะติ อิติ หิมหัมหึม มหิทธิโก พยัคฆ์ราชาโน สัพพะศัตรูวินาศสันติ ๚๛

บทความและข่าวสารอื่นๆ

ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ไอคิโด (Aikido) คืออะไร?
"ไอกิโด" เขียนคำ "คิ" ในแบบตัวอักษรดั้งเดิม
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
มวยไชยา (Muay Chaiya)
มวยไชยา เป็นศิลปะมวยไทยประจำถิ่นอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีชื่อเสียงมากสมัยรัชกาลที่ 5 – ...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
มวยไทย (Muay thai)
มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทย มีความโดดเด่นด้านเทคนิคการกอดคอต่อสู้ ซึ่งเป็นการใช้ทั้งกายและ...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
คาราเต้ (Karate) ศิลปะผสมผสานเสริมร่างกายผนึกจิตใจ
คาราเต้ (ญี่ปุ่น: 空手; โรมาจิ: karate; ทับศัพท์: คะระเตะ) หรือ คาราเต้โด (ญี่ปุ่น: 空手道; โรมาจิ: karat...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) คืออะไร? 
ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน หรือ Mixed Martial Arts (MMA) เป็นกีฬาการต่อสู้ที่มีความเคลื่อนไหวและน่าสนใ...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ยูโด (Judo) คืออะไร?
ยูโด (ญี่ปุ่น: 柔道; โรมาจิ: jūdō จูโด) เป็นกีฬาและศิลปะการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น มีต้นกำเนิ...
Before you continue to use Taifudo Academy
We use required cookies for site navigation, purchasing, improving your browsing experience to:
  • Provide you with services described on the Sites, general administrative and performance functions, and support services;
  • Operate the Sites and verify your identity when you sign in to any of our Sites;
  • Inform you about company news and give updates on our services;
  • Carry out technical analysis to determine how to improve the Sites and services we provide;
  • Track outages and protect against spam and fraud.
If you choose to “Accept all,” we will also use cookies and data to:
  • Improve site performance;
  • Deliver and measure the effectiveness of ads;
  • Show personalized content and ads, depending on your settings.
You can always change your browser settings and other ways to reject cookies. To learn more, please visit www.allaboutcookies.org.