พระยันต์พลพยัคฆ์ (ยันต์แม่ทัพกองอาษาพลพยัคฆ์)

Website Taifudo Academy

วันแรกที่ได้รับหนังรูปนี้ผมสัมผัสได้ถึงสื่อสัญญาณในขณะรับมาและถือไว้นั้น รู้สึกมีลมเย็นๆมาปะทะ แล้วขนค่อยๆลุกซู่ จนตัวสั่น ในวันนั้นผมรีบนาหนังมาผึ่งไว้เพื่อตากแดดที่ค่อนข้างแรง เมื่อนามาวางผึ่งไว้ก็ทาการอธิษฐานจิตบอกกล่าวขอขมาและอธิษฐานจิต ด้วยความเคารพต่อเจ้าของหนังรูปนี้ ว่าจะขอนามาทาเป็นเครื่องราง ให้เกิดประโยชน์ขอให้การจัดทาทุกอย่างราบรื่นสมบูรณ์ไม่มีแรงอาถรรพณ์ใดๆกลับมาทาร้ายผู้ที่ได้รับไปให้มีแต่ปกป้องและป้องกันภัยให้แก่ผู้ที่นาไปใช้ทุกท่าน ขณะกล่าวอยู่นั้นแดดที่แสงจ้า กลับร่มอย่างน่าแปลกใจ เมื่อสิ้นคาบอกกล่าวขอขมาฟ้าเปิดสว่างส่องแสงแรงกล้าดังเดิมอีกครั้งนับ เป็นสื่อสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่ง

ในวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559 ครูอมร อริยะกูลพราหมณ์ได้ทาพิธีในการขอพลีกรรมหนังรูปนี้ให้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หัวใจเสือที่ครูอมรให้ไว้พร้อมบทคาถาที่ใช้กากับ ครูอมรบอกว่ามันต้องกระโจนเข้าไปลุย หมายถึง หัวใจนะเสือนี้ใช้ในการบุก จู่โจม เน้นทางบู๊ เมื่อผมตรวจตาราฤกษ์ ได้ลงวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559 ตามปฏิทินสากล ตามฤกษ์เวลาตั้งแต่ 00:00 น. – 06:00 น. เข้าโจโรแห่งฤกษ์ เมื่อเห็นว่านะตัวนี้ใช้จู่โจม จึงเห็นว่า ฤกษ์จู่โจมนี้เหมาะในการทาจึงได้ ลงหัวใจนะเสือ นี้แบบจู่โจม สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นับตั้งแต่ได้รับหนังรูปนี้มาผมจะนิมิตเกี่ยวกับเสืออยู่บ่อยครั้ง ผมเองลองใส่ตะกรุดชิ้นแรกที่ทาขึ้น ส่วนตัวใส่แล้วใจไม่ร้อนและไม่วู่วามแต่กลับรู้สึกดี เย็นๆมีความสุข ปิติและสบายใจ ในคืนวันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2559 ผมได้นาตะกรุดที่ทาทั้งหมด ทั้งส่วนที่นาไปเข้ากรอบและใส่หลอดมาสวดบทเดินธาตุ คาถาหัวใจเสือ หลังจากเข้านอนแล้วประมาณช่วงเวลาตีสามถึงตีสี่ ก็มีแสงคล้ายแฟลช ลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ทรงกลดแผ่วาบแสงออร่าสีขาวนวลตรงตะกรุดทั้งหมดที่วางอยู่บนโต๊ะ สัญญาณเหล่านี้สื่อให้ได้รู้สึกว่าเจ้าของหนังรูปนี้ยินดีในสิ่งที่เราได้ตั้งใจทาในครั้งนี้อย่างแน่วแน่

ในงานไหว้ครูปี พ.ศ.2560 ครบรอบ 28 ปีไทฟูโดตรงกับวันอาทิตย์ที่ 12 ขึ้น 15 ค่า เดือน 4 เวลา 08.14 น. เป็นโภคาแห่งดาวมงคล การงานดี การเกษตรสมบูรณ์ การค้าค้ารุ่งเรือง การเงินคล่องตัว การศึกษาเล่าเรียน ถ้าทาปริญญาต่างไปได้ดี คนสั่งจองมีดจะได้รับ ยันต์นะขนาด 2” เป็นของกานัลเขียนมาสองแบบ เป็นยันต์นะหัวใจเสือ (ยันต์ตามที่ครูอมรให้วิชาไว้) และอีกยันต์คือยันต์นะพญาเสือ

พินธุแผ่นหนังเสือ

๏ อิมังพินธุกัมปัง กะโรมิ มังสา พยัคฆา๚๛

เรียกจิต

๏ จิตติ จิตตัง พยัคฆา คะนัง๚๛

ใช้เสกและลงคาถาล้อม

๏ ภูภะภูภิ พยัคฆา โจทะณัง เอหิมะมะ๚๛

ใช้ผูกจิตและเสกด้วยตัวเอง

๏ เอหิมะ มานะมา จิตติจิตตัง อิมัง ยะสมิงมะมะ ภูภะภูภิ พยัคฆา โจทะณัง เอหิมะมะ นะมะพะทะ๚๛
(ลงหัวใจเสือ ครูอมร อริยะกลูพราหมณ์ ถ่ายทอดให้ไว้เมื่อ 19 กันยายน พ.ศ.2559)

ดอกสาหรับกองอาษาพลพยัคฆ์ พร้อมลุยแล้ว

๏ พยัคฆ์โฆ พยัคฆ์ฆาสูญญาลัพพะติ อิติ หิมหัมหึม มหิทธิโก พยัคฆ์ราชาโน สัพพะศัตรูวินาศสันติ ๚๛

ติดต่อเพิ่มเติม...

อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย
Chiwin Atchariyachay
卓(陳)遠輝
 
Taifudo Academy – 太夫道
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
 
สถานที่ : 21 ซอยพีเอสยู ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Hatyai Songkhla Southern part of Thailand
地址:Punnakan 路 – PSU 小街, 合艾, 宋卡府 90110
Table of Contents

บทความและข่าวสารอื่นๆ

taifudo book21 Website Taifudo Academy

บทที่ 21 สำนักดาบศรีไตรรัตน์

กีฬาดาบไทย หรือ ฟันดาบไทย เป็นกีฬาไทยที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทย โดยสืบเนื่องมาจากการเล่นกีฬากระบี่ – กระบอง อันเป็นมรดกประจำชาติไทย

taifudo book6 Website Taifudo Academy

บทที่ 6 ท่าดีมวยไชยา (Muay Chaiya)

ในการฝึกท่ามวยหรือการจดมวย มวยไชยา ท่าครูหรือท่าย่างสามขุม ฝึกปั้นหมัด พันแขน พันหมัด ย่างสามขุม เสือลากหาง ฝึกป้อง ปัด ปิด เปิด ฯลฯ