*เว็บไซต์กำลังปรับปรุง*

ยูโด (Judo) คืออะไร?

ยูโด (Judo) คืออะไร?
two-young-judo-fighters-kimono-training-martial-arts-gym-with-expression-action-motion (Web H)

ยูโด (ญี่ปุ่น: 柔道; โรมาจิ: jūdō) เป็นทั้งศิลปะการต่อสู้และกีฬาที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งโดย คะโน จิโงะโร ในปลายศตวรรษที่ 19 ยูโดมีความหมายว่า “ทางแห่งความอ่อนนุ่ม” หรือ “วิถีแห่งความอ่อนนุ่ม” เน้นการใช้เทคนิคการทุ่ม การล็อกข้อต่อ และการควบคุมคู่ต่อสู้ โดยการฝึกยูโดจะเน้นการใช้แรงของคู่ต่อสู้ให้เกิดประโยชน์และควบคุมด้วยทักษะ เทคนิคเหล่านี้ไม่เพียงแต่ใช้ในการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ในการป้องกันตัวในชีวิตประจำวันได้ด้วย

ยูโด (Judo) คืออะไร?

ยูโด (ญี่ปุ่น: 柔道; โรมาจิ: jūdō) เป็นทั้งศิลปะการต่อสู้และกีฬาที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งโดย คะโน จิโงะโร ในปลายศตวรรษที่ 19 ยูโดมีความหมายว่า “ทางแห่งความอ่อนนุ่ม” หรือ “วิถีแห่งความอ่อนนุ่ม” เน้นการใช้เทคนิคการทุ่ม การล็อกข้อต่อ และการควบคุมคู่ต่อสู้ โดยการฝึกยูโดจะเน้นการใช้แรงของคู่ต่อสู้ให้เกิดประโยชน์และควบคุมด้วยทักษะ เทคนิคเหล่านี้ไม่เพียงแต่ใช้ในการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ในการป้องกันตัวในชีวิตประจำวันได้ด้วย

ยูโด (Judo) คืออะไร?

การกำเนิดของวิชายูโด

คะโน จิโงะโร ก่อตั้งสถาบันโคโดกัง ยูโด ในปี พ.ศ.2425 โดยนำเทคนิคการทุ่มจากยิวยิตสูมาผสมผสานและปรับปรุงให้เป็นระบบที่เรียกว่า “ยูโด” ยูโดเน้นการใช้แรงของคู่ต่อสู้เพื่อเอาชนะ และการฝึกฝนที่ปลอดภัยโดยตัดทอนเทคนิคที่อันตรายออกไป

เทคนิคของยูโดนาเงวาซา (Nagewaza)

เป็นเทคนิคการทุ่มที่ใช้การทุ่มคู่ต่อสู้ลงกับพื้น มีท่าทุ่มพื้นฐาน 12 ท่า และแบ่งออกตามส่วนของร่างกายที่ใช้ในการทุ่ม เช่น การทุ่มด้วยมือ การทุ่มด้วยสะโพก การปัดขา การทุ่มด้วยไหล่ การทุ่มด้วยสีข้างและหลัง

กะตะเมวาซา (Katamewaza)

เป็นเทคนิคการกอดรัด การจับยึด และการล็อกข้อต่อ ใช้ขณะอยู่บนพื้นเบาะ เทคนิคนี้แบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โอไซโคมิวาซา (การกดล็อกบนพื้น), ชิเมวาซา (การรัดคอหรือหลอดลม), และคันเซทสึวาซา (การหักล็อกข้อต่อ)

อาเตมิวาซา (Atemiwaza)

เป็นเทคนิคการชกต่อย ทุบตี ถีบถองส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือพิการ เทคนิคเหล่านี้ใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวเท่านั้นและไม่เคยจัดการแข่งขัน

ระดับความสามารถของนักยูโด

ระดับความสามารถของนักยูโดแบ่งออกเป็น 2 ระดับใหญ่ คือ ระดับคิว (Kyu) สำหรับนักเรียน และระดับดั้ง (Dan) สำหรับผู้นำ โดยใช้สีของสายคาดเอวเป็นเครื่องหมาย ระดับคิวมีตั้งแต่สายขาวจนถึงสายสีน้ำตาล ส่วนระดับดั้งมีตั้งแต่สายดำจนถึงสายสีแดง

มารยาทและการแสดงความเคารพในยูโด

ยูโดเป็นวิชาที่เน้นความสุภาพอ่อนโยนและการสำรวมร่างกายและจิตใจ นักยูโดต้องมีมารยาทที่ดี เช่น ไม่พูดเสียงดัง ไม่กล่าวคำหยาบคาย ไม่ตลกคะนอง และไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ฝึกฝน การแสดงความเคารพในยูโดมีทั้งการนั่งและการยืน ก่อนและหลังการฝึกต้องแสดงความเคารพต่อที่บูชาและคู่ฝึกซ้อม

ยูโด (Judo) คืออะไร?

การกำหนดระดับของนักยูโดในประเทศไทยกำหนดไว้ดังนี้

 1. รองสายดำ ชั้น 5 สายคาดเอวสีขาว
 2. รองสายดำ ชั้น 4 สายคาดเอวสีเขียว
 3. รองสายดำ ชั้น 3 สายคาดเอวสีฟ้า
 4. รองสายดำ ชั้น 2 สายคาดเอวสีน้ำตาล
 5. รองสายดำ ชั้น 1 สายคาดเอวสีน้ำตาลปลายดำ
 6. สายดำ ชั้น 1 สายคาดเอวสีดำ
 7. สายดำ ชั้น 2 สายคาดเอวสีดำ
 8. สายดำ ชั้น 3 สายคาดเอวสีดำ
 9. สายดำ ชั้น 4 สายคาดเอวสีดำ
 10. สายดำ ชั้น 5 สายคาดเอวสีดำ
 11. สายดำ ชั้น 6 สายคาดเอวสีขาวสลับแดง
 12. สายดำ ชั้น 7 สายคาดเอวสีขาวสลับแดง
 13. สายดำ ชั้น 8 สายคาดเอวสีขาวสลับแดง
 14. สายดำ ชั้น 9 สายคาดเอวสีแดง
 15. สายดำ ชั้น 10 สายคาดเอวสีแดง

สรุป

ยูโดเป็นศิลปะการต่อสู้และกีฬาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีเทคนิคที่ซับซ้อน การฝึกฝนยูโดไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงและมีความสมดุล แต่ยังเสริมสร้างจิตใจให้มีสมาธิและความมั่นคง การปฏิบัติตามมารยาทและวิธีการแสดงความเคารพในยูโดยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและการเคารพผู้อื่นในชีวิตประจำวัน

คำถามที่พบบ่อย

ยูโดแตกต่างจากยิวยิตสูอย่างไร?

ยูโดและยิวยิตสูมีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นและมีความคล้ายคลึงกันในหลายด้าน แต่มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ

 • ยูโด : ยูโดเน้นการทุ่มคู่ต่อสู้และการใช้เทคนิคการล็อกข้อต่อ การฝึกซ้อมยูโดมีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากได้ตัดเทคนิคที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงออกไป ยูโดยังมีกฎระเบียบที่ชัดเจนและเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันระดับสากล
 • ยิวยิตสู : ยิวยิตสูเป็นการต่อสู้ที่เน้นการควบคุมคู่ต่อสู้และทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ด้วยการหักข้อต่อและการล็อกตัว มีเทคนิคที่หลากหลายและไม่มีข้อจำกัดในการใช้ ยูยิตสูบางสายยังคงมีการฝึกเทคนิคที่อาจเป็นอันตรายได้

การฝึกยูโดช่วยพัฒนาทักษะและคุณสมบัติใดบ้าง?

การฝึกยูโดมีประโยชน์หลากหลายทั้งทางร่างกายและจิตใจ

 • ความแข็งแกร่งและความทนทาน : การฝึกยูโดช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความทนทานของร่างกาย
 • ความยืดหยุ่นและการทรงตัว : เทคนิคการทุ่มและการหลบหลีกในยูโดช่วยพัฒนาความยืดหยุ่นและการทรงตัวที่ดี
 • สมาธิและการควบคุมตนเอง : ยูโดเน้นการฝึกสมาธิและการควบคุมจิตใจ ทำให้ผู้ฝึกมีความสามารถในการตัดสินใจและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างรวดเร็ว
 • การเคารพและมารยาท : การฝึกยูโดสอนให้ผู้ฝึกมีความเคารพต่อครูอาจารย์และเพื่อนร่วมฝึก รวมถึงการปฏิบัติตามมารยาทและกฎระเบียบของโดโจ

การแข่งขันยูโดมีเกณฑ์และกฎกติกาอย่างไร?

การแข่งขันยูโดมีกฎกติกาที่ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยและความยุติธรรมในการแข่งขัน

 • การแบ่งระดับน้ำหนัก : นักกีฬาจะถูกแบ่งตามระดับน้ำหนักเพื่อให้มีการแข่งขันที่เทียบเท่ากัน
 • ระยะเวลาการแข่งขัน : การแข่งขันยูโดมีระยะเวลา 4 นาทีสำหรับผู้ชายและ 4 นาทีสำหรับผู้หญิง (ระดับสูงสุด) หากไม่มีผู้ชนะในเวลานั้น การแข่งขันจะต่อเวลาแบบ Golden Score
 • การให้คะแนน : คะแนนในยูโดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ Ippon (ชนะทันที), Waza-ari (ครึ่งคะแนน) และ Yuko (คะแนนเล็ก) ผู้ชนะคือผู้ที่ทำ Ippon ได้ หรือมีคะแนนรวมสูงสุดเมื่อหมดเวลา
 • เทคนิคที่อนุญาตและห้ามใช้ : นักกีฬาสามารถใช้เทคนิคการทุ่มและการล็อกข้อต่อได้ แต่เทคนิคที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง เช่น การตีและการเตะ ถูกห้ามใช้ในการแข่งขัน

ยูโดเป็นกีฬาที่มีกฎกติกาและการฝึกฝนที่เน้นความปลอดภัยและความเคารพต่อคู่ต่อสู้ ทำให้เป็นกีฬาที่สามารถพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ฝึกได้อย่างเต็มที่

ติดต่อเรา

บทความและข่าวสารอื่นๆ

two-judokas-fighters-fighting-men (2) (Web H)
ยูโด (Judo) เป็นศิลปะการต่อสู้และกีฬาที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น มีความหมายว่า “ทางแห่งความ...
4P1A0873 (Web H)
หาดใหญ่ เมืองใหญ่ในภาคใต้ของประเทศไทย ไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและอาห...
4P1A0873 (Web H)
ยิวยิตสู หรือในภาษาญี่ปุ่นว่า จูจุสึ (ญี่ปุ่น: 柔術; โรมาจิ: jūjutsu) เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีรากฐานลึก...
4P1A0873 (Web H)
"ไอกิโด" เขียนคำ "คิ" ในแบบตัวอักษรดั้งเดิม
4P1A0873 (Web H)
จากใจผู้เรียบเรียงในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมนะเหรอ? ผมต้องใ...
Before you continue to use Taifudo Academy
We use required cookies for site navigation, purchasing, improving your browsing experience to:
 • Provide you with services described on the Sites, general administrative and performance functions, and support services;
 • Operate the Sites and verify your identity when you sign in to any of our Sites;
 • Inform you about company news and give updates on our services;
 • Carry out technical analysis to determine how to improve the Sites and services we provide;
 • Track outages and protect against spam and fraud.
If you choose to “Accept all,” we will also use cookies and data to:
 • Improve site performance;
 • Deliver and measure the effectiveness of ads;
 • Show personalized content and ads, depending on your settings.
You can always change your browser settings and other ways to reject cookies. To learn more, please visit www.allaboutcookies.org.