*เว็บไซต์กำลังปรับปรุง*

จีทคุนโด (Jeet Kune Do) คืออะไร?

จีทคุนโด (Jeet Kune Do) คืออะไร?
4P1A0873 (Web H)

Jeet Kune Do (JKD) หรือ จีทคุนโด เป็นศิลปะการต่อสู้และปรัชญาชีวิตที่ก่อตั้งโดยบรูซ ลี (Bruce Lee) ในช่วงปลายปี 1960 ศิลปะการต่อสู้นี้ไม่เพียงแค่เป็นวิธีการต่อสู้เท่านั้น แต่ยังเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งและเป็นการปฏิวัติวงการศิลปะการต่อสู้ ที่มุ่งเน้นการปรับตัวและการใช้ประสิทธิภาพสูงสุดของร่างกายและจิตใจ บรูซ ลี ได้นำเอาปรัชญาของศาสนาพุทธเซน (Zen Buddhism) และเทวนิยม (Taoism) มาผสมผสานเพื่อสร้างแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของ JKD

แหล่งกำเนิดและแรงบันดาลใจ

บรูซ ลี ได้ผสมผสานศิลปะการต่อสู้จากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น Wing Chun, Taekwondo, Boxing, Fencing และ Jujutsu เข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรูปแบบการต่อสู้ที่ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์หรือรูปแบบใด ๆ Jeet Kune Do ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น “ศิลปะการต่อสู้ที่ฉลาด” มันมุ่งหวังให้ร่างกายมนุษย์เรียนรู้และพัฒนาอย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์และแนวคิด

JKD ไม่ใช่สถาบันที่สามารถเป็นสมาชิกได้ มันเป็นเพียงชื่อที่ใช้เป็นกระจกในการเห็น “ตัวเราเอง” ทุกการเคลื่อนไหวใน Jeet Kune Do เป็นธรรมชาติ ไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดๆ ลีเชื่อว่าทางที่ง่ายคือทางที่ถูกต้อง Jeet Kune Do เป็นการแสดงออกโดยตรงของความรู้สึกของเราโดยใช้การเคลื่อนไหวน้อยที่สุด หลักการพื้นฐานของ JKD ได้แก่ ความเรียบง่าย ความตรงไปตรงมา และอิสรภาพ (รูปแบบที่ไม่มีรูปแบบ)

การนำไปใช้ในชีวิตจริง

Jeet Kune Do เน้นให้ความสำคัญกับการนำไปใช้ในชีวิตจริง ละทิ้งรูทีนและมุขของการต่อสู้แบบดั้งเดิม ทักษะในการต่อสู้ของ JKD ได้รับและรวมเอาศิลปะการต่อสู้ที่เป็นประโยชน์จากทั่วโลก เช่น Wing Chun, Taekwondo, Boxing, Fencing และ Jujutsu ซึ่งกลายเป็นโครงสร้างทางเทคนิคของ Jeet Kune Do

ปรัชญาและหลักการของ Jeet Kune Do

บรูซ ลี ไม่เคยสร้างรูปแบบ Jeet Kune Do อย่างแท้จริงก่อนเขาเสียชีวิต ดังนั้น การสอน Jeet Kune Do โดยคนรุ่นหลังอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม โรงเรียน Jeet Kune Do ทั้งหมดยังคงดำเนินการอิสระต่อไปในการตีความและสอนแนวคิดพื้นฐานของปรัชญาศิลปะการต่อสู้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยบรูซ ลี

ปรัชญาและภาพรวม

บรูซ ลี ได้กล่าวว่าเขาไม่ได้ประดิษฐ์ “สไตล์ใหม่” แต่หวังที่จะปลดปล่อยผู้ติดตามจากการยึดติดกับรูปแบบหรือแม่แบบที่จำกัด Jeet Kune Do ไม่ใช่สถาบันที่สามารถเป็นสมาชิกได้ มันเป็นเพียงชื่อที่ใช้เป็นกระจกในการเห็น “ตัวเราเอง” ทุกการเคลื่อนไหวใน Jeet Kune Do เป็นธรรมชาติ ไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดๆ เขาเชื่อว่าทางที่ง่ายคือทางที่ถูกต้อง Jeet Kune Do เป็นการแสดงออกโดยตรงของความรู้สึกของเราโดยใช้การเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

หลักการสำคัญ

Jeet Kune Do ไม่ได้มีรูปแบบตายตัว แต่เป็นปรัชญาที่มีหลักการนำทาง หลักการพื้นฐานของ JKD ได้แก่ ความเรียบง่าย ความตรงไปตรงมา และอิสรภาพ (รูปแบบที่ไม่มีรูปแบบ)

 1. การสกัดกั้น (Intercepting): หลักการสำคัญของ JKD คือการสกัดกั้นการโจมตีของคู่ต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคหรือเจตนาของเขา
 2. การประหยัดพลังงาน (Economy of Motion): JKD สอนให้ใช้พลังงานและเวลาอย่างประหยัดที่สุด ทุกการเคลื่อนไหวควรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การโจมตีพร้อมกัน (Simultaneous Parrying and Punching): การตอบโต้การโจมตีด้วยการโจมตีในขณะเดียวกัน เป็นการผสมผสานการป้องกันและการโจมตีในเวลาเดียวกัน
 4. การเป็นน้ำ (Be Like Water): หลักการที่บรูซ ลี ใช้เปรียบเทียบการปรับตัวกับน้ำ ที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ตามภาชนะที่ใส่เข้าไป การเป็นน้ำหมายถึงการปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

การฝึกฝนและการนำไปใช้

การฝึกฝนใน Jeet Kune Do เน้นการปฏิบัติจริงและการฝึกกับคู่ฝึกที่มีการต้านทาน JKD ใช้เทคนิคจากกีฬาต่างๆ เช่น มวยสากลและการฟันดาบ เพื่อให้ผู้ฝึกสามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์การต่อสู้จริงได้อย่างปลอดภัย

ความสำคัญของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ของ Jeet Kune Do มีความหมายลึกซึ้งและเป็นตัวแทนของหลักการและปรัชญาของศิลปะการต่อสู้นี้ สัญลักษณ์ที่สำคัญได้แก่:

 1. สัญลักษณ์หยินหยาง (Yin Yang): แสดงถึงความสมดุลและความกลมกลืนของพลังที่ตรงข้ามกัน
 2. ลูกศรสามทิศทาง (Three Arrows): แสดงถึงความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ความยืดหยุ่น และการปรับตัว
 3. ตัวอักษรจีน (Chinese Characters): “截拳道” (jié quán dào) แปลว่า “ทางของหมัดที่สกัด” สื่อถึงการสกัดกั้นการโจมตีและการเน้นความมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความสำคัญของเวลาในการต่อสู้

Jeet Kune Do เป็นศิลปะการต่อสู้และปรัชญาชีวิตที่ยึดหลักการของการปรับตัวและการประหยัดพลังงานในการต่อสู้ การฝึกฝน JKD ไม่เพียงแต่เป็นการฝึกทักษะการต่อสู้เท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกฝนจิตใจและการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นในทุกด้านของชีวิต

คำถามที่พบบ่อย

Jeet Kune Do แตกต่างจากศิลปะการต่อสู้อื่นอย่างไร?

Jeet Kune Do (JKD) แตกต่างจากศิลปะการต่อสู้อื่น ๆ เนื่องจากไม่มีรูปแบบหรือเทคนิคที่ตายตัว มันเป็นการผสมผสานหลักการและแนวคิดจากศิลปะการต่อสู้หลายแขนง โดยเน้นที่การปรับตัวและการประหยัดพลังงาน บรูซ ลี ตั้งใจสร้าง JKD ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ฝึกสามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์จริง โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบใด ๆ ซึ่งแตกต่างจากศิลปะการต่อสู้อื่น ๆ ที่มักมีเทคนิคและท่าทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Jeet Kune Do เน้นการฝึกฝนด้านใดเป็นพิเศษ?

Jeet Kune Do เน้นการฝึกฝนทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้ฝึกจะต้องฝึกการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ เช่น การสกัดกั้นการโจมตี (interception) และการโจมตีพร้อมกัน (simultaneous parrying and punching) นอกจากนี้ยังเน้นการฝึกฝนการปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ และการพัฒนาความยืดหยุ่นและความคล่องตัว การฝึกฝน JKD ยังรวมถึงการฝึกสมาธิและการเรียนรู้การปรับตัวตามหลักปรัชญาของบรูซ ลี

สามารถเรียนรู้ Jeet Kune Do ด้วยตนเองได้หรือไม่?

แม้ว่าเราจะสามารถศึกษาและฝึกฝน Jeet Kune Do ผ่านหนังสือ วิดีโอ และแหล่งข้อมูลออนไลน์ แต่การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การฝึกฝนกับผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์และการฝึกกับคู่ฝึกจริงจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและพัฒนาทักษะได้ดียิ่งขึ้น การได้รับคำแนะนำจากครูผู้ฝึกสอนจะช่วยให้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดและเรียนรู้เทคนิคที่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ติดต่อเรา

บทความและข่าวสารอื่นๆ

two-judokas-fighters-fighting-men (2) (Web H)
ยูโด (Judo) เป็นศิลปะการต่อสู้และกีฬาที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น มีความหมายว่า “ทางแห่งความ...
4P1A0873 (Web H)
หาดใหญ่ เมืองใหญ่ในภาคใต้ของประเทศไทย ไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและอาห...
4P1A0873 (Web H)
ยิวยิตสู หรือในภาษาญี่ปุ่นว่า จูจุสึ (ญี่ปุ่น: 柔術; โรมาจิ: jūjutsu) เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีรากฐานลึก...
4P1A0873 (Web H)
"ไอกิโด" เขียนคำ "คิ" ในแบบตัวอักษรดั้งเดิม
4P1A0873 (Web H)
จากใจผู้เรียบเรียงในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมนะเหรอ? ผมต้องใ...
Before you continue to use Taifudo Academy
We use required cookies for site navigation, purchasing, improving your browsing experience to:
 • Provide you with services described on the Sites, general administrative and performance functions, and support services;
 • Operate the Sites and verify your identity when you sign in to any of our Sites;
 • Inform you about company news and give updates on our services;
 • Carry out technical analysis to determine how to improve the Sites and services we provide;
 • Track outages and protect against spam and fraud.
If you choose to “Accept all,” we will also use cookies and data to:
 • Improve site performance;
 • Deliver and measure the effectiveness of ads;
 • Show personalized content and ads, depending on your settings.
You can always change your browser settings and other ways to reject cookies. To learn more, please visit www.allaboutcookies.org.