คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด”

Read More »

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอา

Read More »

บทที่ 24 พี่น้องร่วมสาบานและศาสตร์ไทฟูโดในภาพยนตร์องค์บาก 2-3 [TaiFuDo Academy]

การได้มาซึ่งความสำเร็จที่ว่ายาก การรักษาความสำเร็จนั้นยากกว่า นับตั้งแต่ พ.ศ.2541 จนถึงปี พ.ศ.2547 ผ

Read More »

บทที่ 22 มวยหวิงชุน (Wing Chun) สืบสายหวิงชุนสายมวยเรือแดง [TaiFuDo Academy]

ตั้งแต่ปี พศ.2545 ผมมีโอกาสเดินทางไปมาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง ผมได้ฝึกกังฟูเพิ่มเติมจากอาจารย์จากส

Read More »

บทที่ 20 กังฟู (Kung Fu) หมัดสกุลหง “หวงเฟยหงวีรบุรุษชาวจีน” [TaiFuDo Academy]

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ผมย้ายมาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่บ้านเกิดแล้วและมีโอกาสเจอน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขล

Read More »