พญาไก่แดง

ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

“พญาไก่แดง” เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์มีตำนานกล่าวถึงพญาไก่แดงว่าในสมัยของการสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้ากัสสะปะพุทธเจ้า ในครั้งนั้นพญาไก่แดงได้ใช้ความพยายามในการเก็บฟางข้าวมาทำที่ประทับรองนั่งให้พระพุทธเจ้ากัสสะปะก่อนจะสำเร็จและยังเฝ้าระวังสัตว์เลื้อยคานที่จะเข้ามารบกวนการทำสมาธิของพระพุทธองค์ จนกระทั้งสำเร็จโพธิ์ญาณ แสงธรรมในการบรรลุนั้นได้แผ่ถึงพญาไก่แดงที่เฝ้าดูแลพระองค์จนพญาไก่แดงสำเร็จเป็นโพธิ์สัต ขั้นหนึ่งแต่ยังต้องบำเพ็ญบุญแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลาย คือ ทำความดีโดยเก็บฟางข้าวให้พระพุทธเจ้ารองนั่งและเฝ้าระวังสิ่งที่จะมารบกวนพระพุทธเจ้า การกระทำนี้ได้ทำให้พอพระพุทธเจ้ากัสสะปะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้บุญบรรลุถึงขั้นเป็นโพธิสัตว์ที่เป็นเลิศด้านลาภยศ การเงิน ความมั่งคั่ง การเอาชนะสัตรู เร่งบุญ และเหนือผู้อื่นทั้งหมด การต่อมาพอสิ้นอายุขัยตามวัตตะสงสารที่ไม่รอดจากการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตาย พอสิ้นอายุพระอรหันต์ผู้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทำการปลงสังขารให้แก่พญาไก่แดงที่ริมหน้าผาสูงผงอัฐิเถ้าของพญาไก่แดงได้ไปเกิดเป็นว่านชนิดหนึ่ง ที่อยู่ที่หน้าผา ที่เราเรียกว่าว่านพญาไก่แดง เอาละที่นี้เราก็รู้แล้วว่าว่านพญาไก่แดงมีความเป็นมาอย่างไร ที่นี้ก็อย่าไปให้ใครเขาหลอกเราได้ละพอมาถึงตรงนี้ตัวท่านคงมีความอยากที่จะครอบครองว่านพญาไก่แดงไว้ในครอบครองกับบ้างแล้วสิ

ว่านพญาไก่แดง มีต้นกำเนิดสันนิษฐาน ว่าน่าจะอยู่ในประเทศพม่าเพราะต้นกำเนิดวิชาว่านพญาไก่แดงจากการค้นคว้าส่วนตัวพ่อครูพม่า คืออย่างนี้อ่านเอาไว้แล้วจำให้ดีอย่าให้ใครมาหลอกเราได้ถึงความเป็นมาของว่านพญาไก่แดง ว่านพญาไก่แดงได้ถือกำเนิดให้เรารู้จักจากพ่อครูพม่าที่เป็นผู้สำเร็จแล้ว(สำเร็จเอง)ความเป็นมามีดังนี้ พ่อครูพม่าองค์หนึ่งได้ทำการค้นคว้า (ยา) ที่เป็นเลิศในด้าน ลาภสักการะสรรเสริญ ส่งผลในด้านเสริมดวง เร่งบุญที่มนุษย์เคยสร้างเอาไว้นำมาใช้ในปัจจุบัน พ่อครูพม่าได้ทำการค้นคว้าหาสิ่งที่ส่งผลด้านนี้จนได้พบว่านชนิดหนึ่งจากการเข้าชาญสมาบัติ รูปพรรณสัณฐานออกเป็นลักษณะไม้ล้มลุกแบบว่านทั่วไปแต่ลำต้นเป็นเถาวัลย์ จากนิมิตต้นดังกล่าวอยู่บนหน้าผาสูงชันเป็นการยากแก่การเก็บเป็นอย่างมาก คือ ท้าทายผู้ที่จะครอบครองและจากการค้นคว้า ว่านชนิดนี้ต้องเก็บยามออกดอกเท่านั้นถึงจะได้คุณวิเศษของว่านครบสมบูรณ์ แต่การจะเก็บว่านมิง่ายอย่างที่คิดเพราะว่านชนิดนี้มีเทวดารักษาอยู่เป็นจำนวนมากและยังเป็นการยากถ้าต้นว่านไม่ยอมให้เป็นผู้ครอบครอง (บุญวาสนาไม่คู่กัน) ฉะนั้นการที่จะเป็นผู้ที่ทำการครอบครองว่านพญาไก่แดงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและยิ่งครอบครองเพื่อเอามาช่วย เพื่อนมนุษย์ ที่ยังตกทุกข์ได้ยากนั้นจะต้องมีความเข้าใจความเป็นมาและวิธีการใช้ว่านพญาไก่แดงเป็นอย่างดีมิเช่นนั้นแล้วอาจให้โทษมากกว่าให้คุณ

ทีนี้เรามาถึงความเป็นมาของว่านไก่แดงว่าเป็นว่านพญาไก่แดงอย่างไร?

พญาไก่แดงมีแหล่งกำเนิดที่พระธาตุอินทร์แขวน เมืองมัณฑเล ประเทศพม่า ซึ่งพบได้ที่เดียวในโลก การจะไปอัญเชิญพญาไก่แดงมานั้นต้องเดินทางด้วยเท้าเพียงอย่างเดียวและต้องเดินข้ามเขาถึงสองลูก พญาไก่แดงมีกลิ่นหอมมาก มีความศักดิ์สิทธิ์และมีเทวดารักษาต้องทำพิธีอย่างถูกต้องจึงจะอัญเชิญได้ หากทำผิดก็จะพบกับความวิบัติต่างๆนานา

พิธีกรรมการอัญเชิญพญาไก่แดง

คุณสมบัติของผู้ที่จะไปอัญเชิญพญาไก่แดง คือ

 1. ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์
 2. ต้องกินเจอย่างน้อย 3–7 วัน

และต้องหาฝ้ายบริสุทธิ์มา 19 เส้น มัดรวมกันเตรียมไว้แล้วต้องหาจีวรของครูบาผู้ทรงศีลมามัดตรงหัวท้ายของเส้นฝ้ายด้วย

การทำพิธีอัญเชิญพญาไก่แดง ต้องจัดขันตั้งซึ่งประกอบด้วย

 1. กล้วยสามหวี
 2. มะพร้าวอ่อนหนึ่งลูก
 3. ฉัตรห้าอัน
 4. เงินสามบาท
 5. แตงโมหนึ่งลูก
 6. ข้าวเปลือกข้าวสาร
 7. ตุงห้าอัน
 8. ผ้าขาวรองพานกว้าง 1 ศอกยาว 4 ศอก

เมื่อทำขันตั้งเรียบร้อยแล้วผู้ถือขันตั้งต้องนุ่งขาวห่มขาว ส่วนผู้ที่จะทำการอัญเชิญปฏิบัติ ดังนี้

 1. ต้องนั่งยองๆไหว้สาขันตั้งแล้วบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาที่ปกปักรักษาพญาไก่แดงเสียก่อน
 2. เอาฝ้ายที่มัดเตรียมไว้มามัดที่ตัวเองด้านหนึ่ง โดยห้ามมัดตํ่ากว่าเอวและห้ามมัดสูงกว่าคอ
 3. ไต่หน้าผาลงไปอัญเชิญพญาไก่แดงขึ้นมาโดยเอาพานเงินพานทองรองรับ
 4. เอาผ้าขาวผ้าแดงมาคลุมมามัดไว้ด้วยสายสิญจน์ ขณะมัดต้องร่ายพระเวทย์ กำกับตลอดและห้ามผู้หญิงจับเด็ดขาด 46
 5. จุดธูป 9 ดอก เพื่อทำการอัญเชิญบริวารของพญาไก่แดง การอัญเชิญบริวารนั้นต้องลงท้ายด้วยเลขคี่แต่ห้ามเกิน 13 และผู้ที่ทำการอัญเชิญต้องโพกศีรษะด้วยผ้าขาว

หลังจากได้พญาไก่แดงมาแล้วต้องนำมาผสมกับบริวารที่อัญเชิญมาและต้องหาพญาไก่ขาวมาผสมลงไปด้วยเพื่อไม่ให้ฤทธิ์อำนาจของพญาไก่แดงเสื่อม จากนั้นนำมาปั้นเป็นก้อนพระธาตุคล้ายรูปเจดีย์เล็กๆและนำทองคำเปลว 100% มาปิดลงให้ทั่วแล้วจึงนำมาบูชาด้วยข้าวของและพระคาถาบูชาเฉพาะตามตำรา

ประเภทของพญาไก่ มี 4 ประเภท มีฤทธิ์เดช มีสรรพคุณและมีพิธีกรรมการอัญเชิญที่ต่างกัน ดังนี้

 • พญาไก่แดง มีฤทธิ์ทางเสน่ห์อย่างรุนแรงอยู่ที่มัณฑเล อยู่ที่ประเทศพม่า
 • พญาไก่เหลือง มีฤทธิ์ทางร่มเย็นเป็นสุข อยู่ที่ประเทศพม่า
 • พญาไก่ดำ มีฤทธิ์ทางคงกระพันชาตรี อยู่ที่ประเทศไทย
 • พญาไก่ขาว มีฤทธิ์ทางค้าขายโชคลาภ อยู่ที่ประเทศไทย

พญาไก่แดงเมื่อผสมกับพญาไก่ขาวจะทำให้มีฤทธิ์เดชอำนาจมากมาย ผู้ใดทำการสักจุณเจิมหรือครอบครองบูชาจะเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศ ทรัพย์สินเงินทองแต่ต้องปฏิบัติบูชาอย่างถูกต้องหากทำไม่ถูกต้องก็จะพบกับความวิบัติ

การพกพาพญาไก่แดงติดตัวเพื่อทำให้เจริญรุ่งเรืองในด้านทรัพย์สินเงินทอง มั่งมีศรีสุข มีโชคลาภ เจริญในหน้าที่การงาน ป้องกันคุณไสย แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทำได้ 2 วิธีคือ

 1. นำวัตถุมงคลที่มีส่วนผสมของพญาไก่แดงติดตัว
 2. สักจุณเจิมลงตามส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งจะเห็นผลไวกว่า (ไม่เกิน 3-7 วัน)

พิธีกรรมการสักจุณเจิมพญาไก่แดง

ผู้ที่จะทำพิธีสักจุณเจิมต้องอาบนํ้ามนต์ เพื่อขับไล่เสนียดจัญไรก่อน การสักต้องมีขันตั้งหรือขันครู ซึ่งประกอบด้วย

 1. เทียนขาว 10 เล่ม
 2. ธูป 10 ดอก
 3. ดอกไม้ 4 สี อย่างละ 3-5 ดอก
 4. เงินค่าครู 900 บาท

จากนั้นผู้ที่จะทำการสักต้องจุดธูป 5 ดอก แล้วยกขันตั้งหรือพานครู

ขึ้นอธิษฐานบอกกล่าวพ่อครูทุกท่านและรับสัจจะดังนี้

 1. ห้ามกินเนื้อวัว เนื้อควาย
 2. ห้ามกินกบ เขียด และสัตว์กระโดดทุกชนิด
 3. ห้ามกินงู
 4. ห้ามกินปู
 5. ห้ามกินเนื้อหมา เนื้อแมว
 6. ห้ามกินหอยทุกชนิด
 7. ห้ามผิดศีลข้อกาเม
 8. ห้ามกินหัวไชเท้าเพราะจะล้างตัวยา
 9. หลังจากสักจุณเจิมไปแล้วต้องกินเจอย่างน้อย 3-7 วัน

การสักพญาไก่แดงต่างกับการสักแบบคงกระพันชาตรีเพราะเป็นการสักเพียงจุดเล็กๆตามร่างกายไม่ได้เป็นอักขระหรือรูปยันต์

วิชาเขี้ยวแก้ว

 1. ก่อนออกจากบ้าน ให้ใช้ลิ้นแตะที่ฟัน โดยกลั้นใจเสกกี่จบก็ได้ เสกคาถา
  • “สุวันณะโชตัง อะยังวาจา สุวรรณะ มะหัพพะลา มามามินัง”
 2. เวลาจะพูดกับใคร ก็ให้ว่าคาถานี้ในใจอีก 3 จบ
  • “ชิวหา สุวันนัง นะมัตถุวาจัง ปิยังมะมะ”

วิชาหัวใจขุนแผน

ว่านะโม (3 จบ)

“เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะธะ”

ใช้เสกสีผึ้งลิปสติก, แป้งผัดหน้า, เสกเสื้อผ้าใหม่ จะทำให้เพศตรงข้ามเมตตาเอ็นดูในตัวเรา ก่อนใช้จุดธูป 9 ดอก เพื่อบอกกล่าวอาจารย์ (หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตตาราม)

คาถาขุนแผน

โอมสิทธิศรีศรี ราศีกูงามคือท้องฟ้า
นะมะพะทะ หน้ากูงามคือพระแมน นะมะพะทะ แขนกูงามคือพระนารายณ์
นะมะพะทะ ฉายกูงามคือพระอาทิตย์ นะมะพะทะ ฤทธิ์กูงามคือพระจันทร์
นะมะพะทะ สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้
นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงต้นไม้ก็มางวยงง
นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงพญาหงส์ ก็มาลืมถํ้าพระคูหา
นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงพญาปลาอยู่ในนํ้าก็มาลืมแม่พระคงคา
นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงมหาเสนา ก็มาลืมที่นอน
นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงไก่อ่อน ก็ลืมแม่แล่นตาม
นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงช้างพลายก็ลืมไพร
ฅนะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงสาวใช้ก็ลืมแม่
นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงสาวแก่ ก็มาหลงใหล
นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงเจ้าไท ก็มาลืมสวดมนต์
นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงฝูงชนก็มารักกูทุกถ้วนหน้า
นะมะพะทะ กูจะรำลึกทุกชั้นฟ้าและเทวดาทุกวิมาน
นะมะพะทะ โอมสิทธิสวาหะฯ

บทความและข่าวสารอื่นๆ

ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ไอคิโด (Aikido) คืออะไร?
"ไอกิโด" เขียนคำ "คิ" ในแบบตัวอักษรดั้งเดิม
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
มวยไชยา (Muay Chaiya)
มวยไชยา เป็นศิลปะมวยไทยประจำถิ่นอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีชื่อเสียงมากสมัยรัชกาลที่ 5 – ...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
มวยไทย (Muay thai)
มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทย มีความโดดเด่นด้านเทคนิคการกอดคอต่อสู้ ซึ่งเป็นการใช้ทั้งกายและ...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
คาราเต้ (Karate) ศิลปะผสมผสานเสริมร่างกายผนึกจิตใจ
คาราเต้ (ญี่ปุ่น: 空手; โรมาจิ: karate; ทับศัพท์: คะระเตะ) หรือ คาราเต้โด (ญี่ปุ่น: 空手道; โรมาจิ: karat...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) คืออะไร? 
ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน หรือ Mixed Martial Arts (MMA) เป็นกีฬาการต่อสู้ที่มีความเคลื่อนไหวและน่าสนใ...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ยูโด (Judo) คืออะไร?
ยูโด (ญี่ปุ่น: 柔道; โรมาจิ: jūdō จูโด) เป็นกีฬาและศิลปะการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น มีต้นกำเนิ...
Before you continue to use Taifudo Academy
We use required cookies for site navigation, purchasing, improving your browsing experience to:
 • Provide you with services described on the Sites, general administrative and performance functions, and support services;
 • Operate the Sites and verify your identity when you sign in to any of our Sites;
 • Inform you about company news and give updates on our services;
 • Carry out technical analysis to determine how to improve the Sites and services we provide;
 • Track outages and protect against spam and fraud.
If you choose to “Accept all,” we will also use cookies and data to:
 • Improve site performance;
 • Deliver and measure the effectiveness of ads;
 • Show personalized content and ads, depending on your settings.
You can always change your browser settings and other ways to reject cookies. To learn more, please visit www.allaboutcookies.org.