หลักสูตรอาวุธ (Weapon)

อาวุธ มีด ดาบ พลอง

อาวุธที่ใช้ในไทฟูโด แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือสั้น, กลาง, ยาว โดยในคอร์สเรียนจะสอนมีดสั้น ดาบ พลอง ง้าว ทวน กระบี่และอาวุธอื่นๆ ตามที่ผู้เรียนสนใจ

อาวุธ มีด ดาบ พลอง

หลักสูตรการใช้อาวุธ

หลักสูตรการใช้อาวุธ เป็นการอบรมและฝึกฝนในการใช้งานมีดเป็นอาวุธ ซึ่งสอนทักษะการใช้มีดในการป้องกันตัว หรือการต่อสู้ การอบรมนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้วิธีการจัดการและใช้มีดอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่เป็นอันตราย การใช้มีดในการป้องกันตัวเองหรือการรักษาความปลอดภัย เรียนรู้เทคนิคการการโจมตีและการป้องกันอันตราย การอบรมนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนในการป้องกันตัว ศิลปะการต่อสู้ หรือกิจกรรมทางกีฬาต่างๆ โดยมักจะมีการสอนเทคนิคการใช้มีดในรูปแบบที่ปลอดภัยและมีความรู้ในเรื่องของกฎหมายและความชอบธรรมในการใช้มีดในบริบททางกีฬาหรือการป้องกันตัวส่วนบุคคล

Before you continue to use Taifudo Academy
We use required cookies for site navigation, purchasing, improving your browsing experience to:
  • Provide you with services described on the Sites, general administrative and performance functions, and support services;
  • Operate the Sites and verify your identity when you sign in to any of our Sites;
  • Inform you about company news and give updates on our services;
  • Carry out technical analysis to determine how to improve the Sites and services we provide;
  • Track outages and protect against spam and fraud.
If you choose to “Accept all,” we will also use cookies and data to:
  • Improve site performance;
  • Deliver and measure the effectiveness of ads;
  • Show personalized content and ads, depending on your settings.
You can always change your browser settings and other ways to reject cookies. To learn more, please visit www.allaboutcookies.org.