หลักสูตรอาวุธปืน

ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

หลักสูตร : รับสอนยิงปืน (หน่วยงานรัฐและเอกชน)

หลักสูตรการยิงปืนพกสั้น

หลักสูตรการฝึกอบรมบอดี้การ์ด

หลักสูตร : รับสอนยิงปืน (หน่วยงานรัฐและเอกชน)

  • หลักสูตรการยิงปืนพกสั้น
  • หลักสูตรการฝึกอบรมบอดี้การ์ด

***มีปืนหรือยังไม่มี…ก็สามารถเรียนได้***

หลักสูตรการยิงปืนพกสั้น

หลักสูตรปืนพิสทอลมักถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะการยิงปืน ไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนเพื่อเป็นกีฬา การป้องกันตัวเอง หรือในบริบททางทหารและมืออาชีพอื่นๆ หรืออาจเป็นการฝึกอบรมสำหรับบุคคลในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปืน เช่น ตำรวจ ทหาร หรือบุคลากรด้านความปลอดภัยในบริษัทและองค์กรต่างๆ ที่มีความต้องการการฝึกฝนทางปืนเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตน

หลักสูตรการฝึกอบรมบอดี้การ์ด


หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับบอดี้การ์ด (Bodyguard) หรือผู้คุ้มครองความปลอดภัย คือการอบรมและฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มักใช้ในบริการความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือการป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัย หลักสูตรนี้เน้นการฝึกฝนในด้านการเฝ้าระวัง การป้องกัน การระงับอุบัติเหตุ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

เปิดสอนหลักสูตร

วันเรียน
และเวลาเรียน

เรียนวันจันทร์ – วันอาทิตย์
เวลา 17.00 น. – 20.00 น.

Before you continue to use Taifudo Academy
We use required cookies for site navigation, purchasing, improving your browsing experience to:
  • Provide you with services described on the Sites, general administrative and performance functions, and support services;
  • Operate the Sites and verify your identity when you sign in to any of our Sites;
  • Inform you about company news and give updates on our services;
  • Carry out technical analysis to determine how to improve the Sites and services we provide;
  • Track outages and protect against spam and fraud.
If you choose to “Accept all,” we will also use cookies and data to:
  • Improve site performance;
  • Deliver and measure the effectiveness of ads;
  • Show personalized content and ads, depending on your settings.
You can always change your browser settings and other ways to reject cookies. To learn more, please visit www.allaboutcookies.org.