จุดประสงค์หลักของซินอู่ประเทศไทย

Thailand Xinwu - ซินอู่ ไทยแลนด์
Share this post
สารบัญ

สมาคมซินอู่ประเทศไทยเป็นชุมชนที่รวมรวมผู้ที่หลงใหลในวิชาวิทยายุทธศาสตร์ และมีจุดประสงค์หลักต่อไปนี้

จุดประสงค์หลัก

 1. ให้ยกย่องครูบาอาจารย์ที่เผยแพร่ถ่ายทอดวิชาการต่อสู้ ทั้งที่เสียชีวิตไปแล้ว และยังคงมีชีวิตอยู่
 2. พบปะครูอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม องค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดจากรุ่นครู ให้เป็นผู้ถ่ายทอดและสืบทอดวิชาของท่านต่อ
 3. นักสู้ และครูรุ่นใหม่ที่พร้อมพัฒนาตนเอง ไปเป็นครูที่มีคุณภาพและคุณธรรม
 4. ยังรวมถึงครูช่าง, ครูศิลป์, ครูผู้ให้ภูมิปัญญาต่างๆ
 5. สมาชิกที่ชอบศาสตร์ ศิลป์ และการเรียนรู้ สามารถพบปะติดต่อท่านได้โดยตรงในการเรียนรู้ได้เลย
 6. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้สนใจและผู้ที่เข้ามาชม สามารถค้นหาครูบาอาจารย์, ครูช่าง, ครูศิลป์ ผู้ให้ภูมิปัญญาต่างๆ ได้

ใบสมัครซินอู่ประเทศไทย

ใบลงทะเบียนซินอู่ประเทศไทย thailand xinwu
ใบลงทะเบียนซินอู่ประเทศไทย หน้า 1
ใบลงทะเบียนซินอู่ประเทศไทย thailand xinwu
ใบลงทะเบียนซินอู่ประเทศไทย หน้า 2

สิทธิบัตรและใบรับรอง

ใบประกาศสมาชิกซินอู่ ผู้ที่เป็นสมาชิกของซินอู่เท่านั้นที่จะได้รับ และใบสอบผ่านสายซินอู่ จะเป็นผู้ที่สอบท่ารำทั้งหมดได้และสอบการรำผ่านเท่านั้นถึงจะได้

1. ใบประกาศสมาชิกซินอู่

ใบประกาศสมาชิกซินอู่
ใบประกาศสมาชิกซินอู่
ใบประกาศสมาชิกซินอู่
ใบประกาศสมาชิกซินอู่

เป็นใบประกาศว่าได้เป็นสมาชิกซินอู่อย่างเป็นทางการ

2. ใบสอบผ่านสายซินอู่

ใบสอบผ่านสายซินอู่
ใบสอบผ่านสายซินอู่
ใบสอบผ่านสายซินอู่
ใบสอบผ่านสายซินอู่

เป็นใบประกาศว่าได้สอบผ่านการสอบสายของซินอู่

โดยมีการสอบทั้งหมด 5 ชุด คือ

 1. ท่าเติ้งเส้า (มือเดี่ยว)
 2. ท่าซวงเส้า (มือคู่)
 3. ท่าซานฉวน (ซามควิ่น)
 4. หนานปู้ฝ่า (ท่าเท้าใหญ่)
 5. ท่าต้าหงฉวน

ติดต่อเพิ่มเติม...

อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย
Chiwin Atchariyachay
卓(陳)遠輝
 
Taifudo Academy – 太夫道
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
 
สถานที่ : 21 ซอยพีเอสยู ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Hatyai Songkhla Southern part of Thailand
地址:Punnakan 路 – PSU 小街, 合艾, 宋卡府 90110
Before you continue to use Taifudo Academy
We use required cookies for site navigation, purchasing, improving your browsing experience to:
 • Provide you with services described on the Sites, general administrative and performance functions, and support services;
 • Operate the Sites and verify your identity when you sign in to any of our Sites;
 • Inform you about company news and give updates on our services;
 • Carry out technical analysis to determine how to improve the Sites and services we provide;
 • Track outages and protect against spam and fraud.
If you choose to “Accept all,” we will also use cookies and data to:
 • Improve site performance;
 • Deliver and measure the effectiveness of ads;
 • Show personalized content and ads, depending on your settings.
You can always change your browser settings and other ways to reject cookies. To learn more, please visit www.allaboutcookies.org.