จุดประสงค์หลักของซินอู่ประเทศไทย

thiland xinwu@2000x 100 logo

จุดประสงค์หลัก

ให้ยกย่องครูบาอาจารย์ที่เผยแพร่ถ่ายทอดวิชาการต่อสู้ ทั้งที่เสียชีวิตไปแล้ว และยังคงมีชีวิตอยู่
พบปะครูอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม องค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดจากรุ่นครู ให้เป็นผู้ถ่ายทอดและสืบทอดวิชาของท่านต่อ
นักสู้ และครูรุ่นใหม่ที่พร้อมพัฒนาตนเอง ไปเป็นครูที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ยังรวมถึงครูช่าง, ครูศิลป์, ครูผู้ให้ภูมิปัญญาต่างๆ
สมาชิกที่ชอบศาสตร์ ศิลป์ และการเรียนรู้ สามารถพบปะติดต่อท่านได้โดยตรงในการเรียนรู้ได้เลย
แหล่งข้อมูล ผู้สนใจ เข้ามาชม ค้นหา ครูบาอาจารย์ ครูช่าง ครูศิลป์ ต่างๆ ได้

สิทธิบัตรและใบรับรอง

THAILAND XINWU

Certificate of Membership

ใบประกาศสมาชิกซินอู่ ผู้ที่เป็นสมาชิกของซินอู่เท่านั้นที่จะได้รับ และใบสอบผ่านสายซินอู่ จะเป็นผู้ที่สอบท่ารำทั้งหมดได้และสอบการรำผ่านเท่านั้นถึงจะได้

ใบประกาศสมาชิกซินอู่
เป็นใบประกาศว่าได้เป็นสมาชิกซินอู่อย่างเป็นทางการ

ใบสอบผ่านสายซินอู่
เป็นใบประกาศว่าได้สอบผ่านการสอบสายของซินอู่ โดยมีการสอบทั้งหมด 5 ชุด คือ 1. ท่าเติ้งเส้า (มือเดี่ยว) 2. ท่าซวงเส้า (มือคู่) 3. ท่าซานฉวน (ซามควิ่น) 4. หนานปู้ฝ่า (ท่าเท้าใหญ่) 5. ท่าต้าหงฉวน

ติดต่อเพิ่มเติม...

อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย
Chiwin Atchariyachay
卓(陳)遠輝
 
Taifudo Academy – 太夫道
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
 
สถานที่ : 21 ซอยพีเอสยู ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Hatyai Songkhla Southern part of Thailand
地址:Punnakan 路 – PSU 小街, 合艾, 宋卡府 90110
Table of Contents

บทความและข่าวสารอื่นๆ