TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

ผ้าขาวม้ามา

#เอาผ้าขาวม้ามา#ปี 47 มีพี่ท่านหนึ่งมาหา มาจากกทม./อ.ชีวินใช่ไหมครับ พี่ธวัชชัยแนะนำมา/ครับ (ผมกำลัง

Read More »

โหราศาสตร์

#โหราศาสตร์#  °โอม นมัสสิตวา ขัตตะ ธัมมะ พระคัมภีร์ นพอาจารีย์ นพโหราศรี เวชยันต์ นะสิตไสย มี พระอัญ

Read More »

พบหลวงตาคมณ์

รักเราไม่เก่าเลย#/เสร็จจากงานแต่งครูเดียร์./พี่สุรินทร์ผมจะไปหาหลวงตาคมณ์ ไปซิ เอ็งไปไหน ไปด้วย./พี่

Read More »

ทุกอย่างขมไปหมด

ทุกอย่างขมไปหมด# ถ้าได้สังขยา จะเข้าพอดี / แช่ตัวก็ล้วนของขม นอนลอยคอ เข้าปาก มีตะเตือนตับไต. 12ปี ม

Read More »

มหาระงับ

#มหาระงับ/2550ทราบว่าพระอาจารย์พิจารย์ วิจารโย.วัดโพธิ์ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา. ท่านจัดสร้

Read More »

ไสยศาสตร์ ไสย-ผู้เจริญ

#ไสยศาสตร์./ไสย-ผู้เจริญ.ศาสตร์-วิชา./ #เราเรียนอะไร?-คำนมัสการอักขระ.-คำบูชาครู.-บทอักขระกะ-อัง.ตัว

Read More »

พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า

พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า.อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธะนาเมอิอิเมนาพุทธะตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิ.ฯ/ใช้ค

Read More »

ครอบมือ

ครอบมือ# ก่อนจบการศึกษา ครูจะทดสอบ.1.ครูเขียนตัวไทย ให้เราเขียนเป็นขอมไทย.2.ครูเขียนขอมไทย ให้เราเขี

Read More »

คิดถึง ระลึกถึงยายเสมอ

พุธโธ พุธธัง นะกันตัง อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ อุทธังอัดโธ นะโมพุทธายะฯ..ลูกต๊ะเอาไปท่องนะ(พูดสำเนี

Read More »

2547 มีศิษย์หลวงหนุ่ยที่รู้จักกับผม ติดต่อมา ให้ไปพบหลวงหนุ่ย

#รวย รวย รวย/2547 มีศิษย์หลวงหนุ่ยที่รู้จักกับผม ติดต่อมา ให้ไปพบหลวงหนุ่ย / ช่วยเขียนแผ่นยันต์ตามนี

Read More »

ให้เป็นเมตตา/นะหัวใจมนุษย์หรือพระยันต์ดอกไม้สวรรค์ หัวใจปิโย

#ให้เป็นเมตตา /นะหัวใจมนุษย์หรือพระยันต์ดอกไม้สวรรค์ หัวใจปิโย°ปิโยเทวามะนุสสานังปิโยพรหมมานะมุตตะโม

Read More »

ทำการใดให้ประสิทธิ

ทำการใดให้ประสิทธิ# สิทธิ# นะโม ๓ จบ #สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมังสิทธิการัง ตะถาคะตังสิทธิกันเจวะ สัมภะว

Read More »