TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

ท่าทุ่มในไทฟูโด

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email
Share on pinterest
Share on print

ท่าทุ่มในไทฟูโด

       ใช้หลักทวิลักษณ์หนึ่งเทคนิค สองท่า สามสิบเทคนิค หกสิบท่า ใช้ทั้งในรูปแบบตั้งรับ และเทคนิคโจมตี เวลาฝึกเข้าคู่ ช่วยกันฝึกไม่เน้นใช้ทักษะเดียว ในจังหวะเดียว แต่ให้ฝึกใช้ทักษะหลายๆทักษะ เมื่อช่วยกันฝึก ใช้กำลังให้น้อย ใช้ทักษะที่ฝึกมาให้มาก
       ยามฝึก : ฝึกกำลัง,มวย,ใจ
       ยามใช้ : ใจ,กำลัง,มวย

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย.

You're currently offline