มวยไทยหัตถยุทธ์ (Muay Thai) [TaiFuDo Academy]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

มวยไทยหัตถยุทธ์ (Muay Thai)
เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ถูกพัฒนาจัดระบบรูปแบบตลอดจนวิธีการฝึกฝนให้ง่ายต่อความเข้าใจและการฝึกฝน การผนวกท่วงท่าการร่ายรำที่กระชับแต่แฝงไม้มวย กลมวย ในท่าร่ายรำอย่างหลากหลายวิธี ทั้งการเคลื่อนไหวการจรดท่ามวย ท่วงท่าของไม้มวย การเชื่อมท่าร่างจากท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่ง การร่ายรำในระดับต่าง ๆ ทำให้ผู้ฝึกได้ฝึกทั้งกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว ฝึกการทำความเข้าใจ วิธีใช้ในท่วงท่าและหลักการวิชามวยไปพร้อม ๆกัน

ประวัติ
การฝึกมวยไทยของอาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย
– ปี 2517 ได้เริ่มฝึกมวยสากลกับครูอัครินท์ จบจากวิทยาลัยพละยะลามาสอนยูโดและมวยสากลที่สนามกีฬาเมืองหาดใหญ่ ซึ่งมีผลต่อทักษะการเคลื่อนเท้าและออกหมัด
– ปี 2530 ได้ฝึกมวยไทยไชยากับครูทอง เป็นผลให้พัฒนาการเคลื่อนไหวและท่าร่างได้สง่างามแฝงไปด้วยความรัดกุมของเหลี่ยมมวย มุมมวย ที่มีการวางหลักสรีระได้อย่างลงตัว
– ปี 2538  พ่อครูเชิงดาบล้านนา พ่อครูคำสุข ช่างสาร เป็นผู้มีเมตตาจิตที่ทำให้ผมได้หลงใหลในศาสตร์แห่งศิลป์ของศิลปะเชิงมวยเชิงดาบของล้านนา โดยเฉพาะการเดินขุมเท้า
– ปี 2540  ครูผู้เป็นหอสมุดเคลื่อนที่ ที่เปิดมิติหลากหลายมุมมอง ตลอดจนองค์ความรู้มากมายในศาสตร์ของมวยไทย ครู(พันเอก) อำนาจ พุกศรีสุข  

ครูในความฝัน (นิมิต) ครูเพียร สาระวิน เป็นผู้ที่ทำให้อาจารย์ชีวิน สามารถข้ามผ่านความยึดมั่นถือมั่นในรูปลักษณ์จนสร้างออกมาได้เป็นรูปธรรม ทั้งจินตนาการมากมายในแต่ละการเคลื่อนไหว

ความหมายของไทยหัตถยุทธ์
หัตถ แปลว่า มือ
ยุทธ์ แปลว่า วิธีการการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของไทย
ไทยหัตถยุทธ์ แปลว่า ยุทธวิธีการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของไทย

ขั้นตอนการฝึกเบื้องต้น
– ด้วยหลักการหลบหลีก การปัดป้อง การตอบโต้ ด้วยอวัยวุธหลัก หมัด เท้า เข่า ศอก
– การฝึกเป้าหมายการกระแทกจุดต่าง ๆในร่างกาย 12 จุด
– ฝึกการคว้าจับ การทุ่ม การกอดรัด การปล้ำ
– การฝึกกลมวย ฝึกท่ารำมวย

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ