ศรีไตรรัตน์ [TaiFuDo Academy]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

#ศรีไตรรัตน์#
ชีวิน อยู่ไหน/ หาดใหญ่ครับ/ขึ้นมากทม./ครับ

#จองตั๋วด่วน#

กทม./ผมอยู่กทม.แล้วครับ/พรุ่งนี้เช้าไปพบครูที่วัดเทพศิรินทร์/ ครับ

#วัดเทพศิรินทร์#

ครูอำนาจบวชถวายให้ ในหลวงร.๙ ในเวลานั้น./และครูนัดศิษย์คนอื่นด้วย ชนะ,กร,ก็ตามมาที่วัด /เสร็จจากฉันเช้าแล้ว จะพาไปสำนักศรีไตรรัตน์.

#ศรีไตรรัตน์#

ครูจ้อน(ลูกชายของท่านครูทองหล่อ),ท่านมาเปิดประตู/ครูอำนาจ แนะนำครูจ้อนให้รู้จัก,/สวัสดีครับครู / ….รอคนอื่นๆ.(ช่วงที่รอ ครูจ้อนได้สอนเคล็ค องค์๓ส่วน๔หลัก๗.ให้ได้รู้ ชนะจดบันทึกไว้.

#พวงมาลัย#ชีวินไปซื้อพวงมาลัยมา/ครับ / พี่ผมไปซื้อให้ (ชนะขันอาสาไปซื้อให้).

#มาพร้อมหน้ากัน#ทุกคนไปไหว้ครูท่านซ่ะก่อน,/เมื่อไหว้เสร็จ ทุกคนออกมาหน้าลานบ้าน/ครูจ้อนยืนหน้า ทุกคนจรดมวย เมื่อท่านถ่ายทอดเสร็จ จำได้ไหม ได้ครับ พักเที่ยง ทานข้าวกันก่อน/

#ยามบ่าย#ชีวิน นำน้องๆฝึกสองชั่วโมง/ครูอำนาจตะโกนขึ้นมา/ ครับ /ทุกคนรวมกันหน้าลานบ้าน./ซ้อมเสร็จทุกกระบวนความ/ ครูจ้อนมาแนะวิธีใช้และการใช้ดาบของสำนัก.

#17:40 น.#ได้เพลาต้องกลับกันแล้ว ครูอำนาจก็ต้องกลับวัด/ลาครูท่านซ่ะ/ กราบขอบพระคุณครูจ้อนมากครับที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ ขอบพระคุณครับ.ระลึกถึงเสมอ. ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย.

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ